Povodňový plán obce LeskovecHladinoměry - Leskovec

Lidečko (Senice)

Hlásný profil kat. C se nachází v jižní části intravilánu obce Lidečko na mostní konstrukci poblíž č. p. 356.
Majitelem a provozovatelem je obec Lidečko.

Lužná (Senice)

Hlásný profil kategorie C se nachází ve střední části obce u silničního mostu v říčním kilometru 9,8. Provozovatelem hladinoměru je obec Lužná.

Seninka (Seninka)

Hlásný profil kat. C je umístěn na vodním toku Seninka na břehové zdi na mostě u objektu č. p. 78. Profil neumožňuje přenos aktuálního stavu hladiny a skládá se pouze z vodočetné latě, která je na břehovou zeď přichycena chemickou kotvou. Provozovatelem hladinoměru je obec Seninka. 

Ústí (Senice)

Hlásný profil kat. B se nachází ve střední části obce Ústí na pravém břehu u mostu přes Senici u č. p. 33. Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platné pro úsek: Francova Lhota - ústí do Vsetínské Bečvy. Profil je ve správě ČHMÚ Ostrava.

Valašská Polanka (Senice)

Hlásný profil kategorie C se nachází u silničního mostu ve Valašské Polance v říčním kilometru 6,150. Provozovatelem hladinoměru je obec Valašská Polanka. Kóta nuly vodočtu: 382,46 m n. m.