Povodňový plán obce Leskovec



Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


 Evidenční list hlásného profilu kategorie B Ústí (Senice)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Lidečko (Senice)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Lužná (Senice)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Seninka (Seninka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Valašská Polanka (Senice)