Povodňový plán městyse Lomnice u TišnovaPOVODŇOVÝ PLÁN městyse Lomnice u Tišnova

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky s. p., OŘ jižní Morava
Č. j.: LCR942/002544/2022; ze dne 14. 03. 2022
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí
Č. j.: MUTI 20512/2022; ze dne 20. 05. 2022
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 03. 06. 2021
offline verze 03. 06. 2021
digitalizovaná verze 03. 06. 2021
databáze POVIS 03. 06. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i