Povodňový plán městyse Lomnice u TišnovaPOVODŇOVÝ PLÁN městyse Lomnice u Tišnova

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky s. p., ST - oblast povodí Dyje
Č. j.: LCR952/00000341/2018; ze dne 22. 01. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí
Č. j.: MUTI 3484/2018/OŽP/Ce; ze dne 22. 02. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 03. 06. 2021
offline verze 03. 06. 2021
digitalizovaná verze 03. 06. 2021
databáze POVIS 03. 06. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i