Povodňový plán městyse Lomnice u TišnovaDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon Mobil (neveřejný)
Ing. Milan Vojta, MPA 549 450 106
Hana Hrubá 549 450 106

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Mobil (neveřejný)
Ladislav Crhák
Stanislav Krésa

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací 

Typ techniky Subjekt Adresa Kontaktní osoba
Telefon (neveřejný)
Tatra 138 CAS městys Lomnice SHD - Družstevní 322, Lomnice 679 23 Ladislav Crhák-velitel
Dopravní auto Avia městys Lomnice SHD - Družstevní 322, Lomnice 679 23 Ladislav Crhák-velitel
Kalové čerpadlo městys Lomnice SHD - Družstevní 322, Lomnice 679 23 Ladislav Crhák-velitel
Plovací čerpadlo městys Lomnice SHD - Družstevní 322, Lomnice 679 23 Ladislav Crhák-velitel
Centrála městys Lomnice SHD - Družstevní 322, Lomnice 679 23 Ladislav Crhák-velitel
Traktor Zetor městys Lomnice SHD - Družstevní 322, Lomnice 679 23 Ladislav Crhák-velitel
Motorové pily městys Lomnice SHD - Družstevní 322, Lomnice 679 23 Ladislav Crhák-velitel

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území městyse Lomnice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný) Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice Ubytování / Stravování Tišnovská 362, 679 23 Lomnice  Mgr. Jan Vaščák - ředitel 150 150

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Telefon
COOP Lomnice nám. Palackého 329, 679 23 Lomnice 549 450 118

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Telefon
Vodárenská akciová společnost, a.s. Soběšická 820/156, 638 00 Brno 545 532 111