Povodňový plán městyse Lomnice u TišnovaOrganizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise městyse Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Tišnov.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v městysi, povodňová komise městyse Lomnice.

Osoby na území městyse Lomnice budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek městyse.

Při vybřežení toků v městysu Lomnice může dojít k omezení průjezdnosti či zneprůjezdnění ulic u Sedliště, Na Potokách, Tišnovská, Ve Žlíbku a silnice III/3773 u Brusné. Objízdná trasa bude vedena operativně na základě stavu ostatních silničních komunikací ve spolupráci s Policí ČR. 
Dopravní omezení na území městyse Lomnice
Objízdné trasy na území městyse Lomnice

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu městyse. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí – POVIS.