Povodňový plán městyse Lomnice u TišnovaSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území městyse Lomnice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Pracoviště:
Pracoviště Brno, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Příslušný správce VT na území městyse:
Ing. Jindřich Doležel
Tel.: 956 952 212
E-mail: jindrich.dolezel@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,25 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, státní podnik spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území městyse Lomnice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium.

Název vodního toku IDVT ČHP
Besének 10200190 4-15-01-114
Brusná 10187610 4-15-01-114
Kozárovský p. 10188595 4-15-01-114
Chrastová 10197511 4-15-01-114
PP Besénku v km 7,5 10204374 4-15-01-114
PP Besénku v km 6,6 10187478 4-15-01-114
PP PP Besénku v km 6,6 10200569 4-15-01-114
PP PP Besénku v km 7,5 10185940 4-15-01-114
Bezejmenný vodní tok 10205689 4-15-01-114
LP Besénku v km 6,8 10187967 4-15-01-114