Povodňový plán městyse Lomnice u TišnovaHladinoměry - Lomnice u Tišnova

Lomnička (Besének)

Hlásný profil Lomnička (Besének) se nachází na toku Besének v ř. km 2,46 v obci Lomnička. Provozovatelem stanice je Povodí Moravy, s. p. Součástí hlásného profilu je i srážkoměrná stanice, hodnoty srážek lze sledovat online společně s údaji o Besénku.