Plán spojení obce Kořenec


Zobrazit:

ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště Brno

Kroftova 43, 616 67 Brno
telefon: 541421072
e-mail: petr.munster@chmi.cz
www: https://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-brno/regionalni-predpovedni-pracoviste/zakladni-informace https://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-brno/regionalni-predpovedni-pracoviste/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MÜNSTER Petr Mgr. ČHMÚ, pobočka Brno, Kroftova 43, 616 67 Brno Vedoucí odd. reg. předp. pracoviště 541 421 072 petr.munster@chmi.cz

ČHMÚ - Oddělení hydrologie Brno

Kroftova 43, 616 67 Brno
telefon: 541421022
e-mail: hana.hornova@chmi.cz
www: https://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-brno/oddeleni-hydrologie/zakladni-informace https://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-brno/oddeleni-hydrologie/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HORNOVÁ Hana Ing. ČHMÚ, pobočka Brno, Kroftova 43, 616 67 Brno Vedoucí oddělení hydrologie 541 421 022 hana.hornova@chmi.cz

ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie Brno

Kroftova 43, 616 67 Brno
telefon: 541421031
e-mail: filip.chuchma@chmi.cz
www: http://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-brno/oddeleni-meteorologie-a-klimatologie/zakladni-informace http://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-brno/oddeleni-meteorologie-a-klimatologie/zakladni-informace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
CHUCHMA Filip RNDr., Ph.D. ČHMÚ, pobočka Brno, Kroftova 43, 616 67 Brno Vedoucí oddělení meteorologie a klimatologie 541 421 031 filip.chuchma@chmi.cz

HZS - požární stanice Boskovice

Chrudichromská 2041, 68001 Boskovice
telefon: 950612111
fax: 950612112
e-mail: antonin.hanak@jmk.izscr.cz
www: https://www.hzscr.cz/clanek/hs-uo-blansko.aspx https://www.hzscr.cz/clanek/hs-uo-blansko.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
OPLUŠTIL Roman mjr. Ing. Poříčí 22, 687 01 Blansko velitel stanice Blansko 724 181 176 950 611 140 roman.oplustil@hzscr.cz

HZS - Územní odbor Blansko

Poříčí 22/1991, 678 01 Blansko
telefon: 950611120
e-mail: jan.kala@hzscr.cz
www: https://www.hzscr.cz/clanek/uo-blansko.aspx https://www.hzscr.cz/clanek/uo-blansko.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KALA Jan plk., Ing. Poříčí 22, 678 01 Blansko ředitel územního odboru Blansko 950 611 120 jan.kala@hzscr.cz

JSDHO Kořenec

Kořenec 152, 68001 Kořenec
telefon: 739267791
e-mail: sdhkorenec@centrum.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
Kolář Jakub velitel SDH 775939294 775939294

HZS Jihomoravského kraje

Zubatého 685/1, 61400 Brno
telefon: 950630110
fax: 950630207
e-mail: podatelna@firebrno.cz
www: https://www.hzscr.cz/clanek/hzs-jihomoravskeho-kraje-menu-organizacni-slozky-krajske-reditelstvi-krajske-reditelstvi.aspx https://www.hzscr.cz/clanek/hzs-jihomoravskeho-kraje-menu-organizacni-slozky-krajske-reditelstvi-krajske-reditelstvi.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
PELIKÁN Jiří Ing., plk. HZS JMK, Zubatého 685/1, 614 00 Brno ředitel - HZS JMK 950 630 110 jiri.pelikan@hzscr.cz
RICHTR Mojmír Ing., plk. HZS JMK, Zubatého 685/1, 614 00 Brno náměstek ředitele pro IZS a oper. říz. 950 630 103 mojmir.richtr@hzscr.cz

PČR - Obvodní oddělení Boskovice

Masarykovo náměstí 5, 68001 Boskovice
telefon: 974631730
fax: 974631738
e-mail: bk.oop.boskovice.podatelna@pcr.cz
www: http://www.policie.cz/clanek/oop-boskovice-obvodni-oddeleni-boskovice.aspx http://www.policie.cz/clanek/oop-boskovice-obvodni-oddeleni-boskovice.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
DOSKOČIL Martin npor., Bc. Masarykovo nám. 5, 680 01 Boskovice vedoucí obvodního oddělení 724 188 870 974 631 730 bk.oop.boskovice.podatelna@pcr.cz

Policie ČR, Územní odbor Blansko

Bezručova 1895/31, 678 01 Blansko
telefon: 974631111
fax: 974631218
e-mail: bk.sekret@pcr.cz
www: http://www.policie.cz/clanek/jihomoravsky-kraj-kontakty-uo-blansko-uzemni-odbor-blansko.aspx http://www.policie.cz/clanek/jihomoravsky-kraj-kontakty-uo-blansko-uzemni-odbor-blansko.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
GRÉNAR Zdeněk Mgr. Bezručova 31, 678 01 Blansko ředitel územního odboru 974 631 111 bk.sekret@pcr.cz

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

Kounicova 687/24, 611 32 Brno
telefon: 974 621 111 / 230
fax: 974 622 564
e-mail: krpb.podatelna@pcr.cz
www: https://www.policie.cz/clanek/krajske-reditelstvi-policie-jihomoravskeho-kraje-674754.aspx https://www.policie.cz/clanek/krajske-reditelstvi-policie-jihomoravskeho-kraje-674754.aspx

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
TRŽIL Leoš brig.gen., Ing., MBA PČR JMK, Kounicova 687/24, 611 32 Brno Ředitel krajského ředitelství JMK 974 621 111 krpb.podatelna@pcr.cz

Povodí Moravy, s.p. - vodohospodářský dispečink

Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
telefon: 541211737
www: http://www.pmo.cz/cz/cinnost/vodohospodarsky-dispecink/ http://www.pmo.cz/cz/cinnost/vodohospodarsky-dispecink/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VISKOT Marek Ing. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno vedoucí útvaru vodohospodářského dispečinku 541 637 252 541 211 737 viskot@pmo.cz

Povodí Moravy, s. p. - závod Dyje, provoz Blansko

Poříčí 7, 678 01 Blansko
telefon: 516414961
e-mail: provozblansko@pmo.cz
www: http://www.pmo.cz http://www.pmo.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HAVLÍK Petr DiS. Poříčí 7, 678 01 Blansko Vedoucí provozu Blansko 724 938 714 516 414 961 provozblansko@pmo.cz

Povodí Moravy, s. p. - závod Dyje

Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou
telefon: 565 382 602
e-mail: sekretariatzd@pmo.cz
www: http://www.pmo.cz/cz/kontakty/ http://www.pmo.cz/cz/kontakty/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KUTÍLKOVÁ Marie Ing. Závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou ředitelka závodu Dyje 565 382 602 sekretariatzd@pmo.cz

Lesy ČR, s. p., ST - oblast povodí Dyje - rajon 207 (Ing. Tomáš Hájek)

Zámek 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou
telefon: 607503101
e-mail: tomas.hajek1@lesycr.cz
www: https://stdyje.lesycr.cz/ https://stdyje.lesycr.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HÁJEK Tomáš Ing. Zámek 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou správce toků 607 503 101 956 952 407 tomas.hajek1@lesycr.cz

Lesy ČR, s. p., ST - oblast povodí Dyje

Zámek 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou
telefon: 956952111
e-mail: st952@lesycr.cz
www: https://stdyje.lesycr.cz/ https://stdyje.lesycr.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HOPJAN Pavel Ing. Zámek 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou Vedoucí ST - oblast povodí Dyje 724 523 973 956 952 201 pavel.hopjan@lesycr.cz

Nemocnice Boskovice s.r.o.

Otakara Kubína 179, 680 01 Boskovice
telefon: 516491111
e-mail: podatelna@nembce.cz
www: https://www.nembce.cz/ https://www.nembce.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KAVKA Miloslav Ing., MBA. Otakara Kubína 179, 680 01 Boskovice jednatel 516 491 102 miloslav.kavka@nembce.cz
ZEMÁNEK Vladimír MUDr. Otakara Kubína 179, 680 01 Boskovice náměstek pro léčebně preventivní péči 516 491 440 vladimir.zemanek@nembce.cz

Nemocnice Letovice

Pod Klášterem 17, 67961 Letovice
telefon: 516426111
fax: 516426104
e-mail: info@nemletovice.cz
www: http://www.nemletovice.cz http://www.nemletovice.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KRÁLOVCOVÁ Drahoslava MUDr. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice Lékař, zástupce statutárního orgánu 601 392 800 516 426 105 kralovcova@nemletovice.cz

ZZS Jihomoravského kraje

Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
telefon: 545 113 102 / 111
fax: 545 113 104
e-mail: info@zzsjmk.cz
www: http://www.zzsjmk.cz http://www.zzsjmk.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ALBRECHTOVÁ Hana MUDr. ZZS JMK, Kamenice 798/1d, 625 00 Brno ředitelka ZZS JMK 545 113 101 albrechtovah@zzsjmk.cz
JIRÁČKOVÁ Eva Mudr. ZZS JMK, Kamenice 798/1d, 625 00 Brno náměstkyně pro zdravotní péči 545 113 105 jirackovae@zzsjmk.cz

Oblastní inspektorát ČIŽP Brno

Lieberzeitova 748/14, 614 00 Brno
telefon: 545 545 111, 731 405 100 (havárie)
fax: 545 545 100
e-mail: bn.podatelna@cizp.cz
www: https://www.cizp.cz/kontakty/oblastni-inspektorat-cizp-brno https://www.cizp.cz/kontakty/oblastni-inspektorat-cizp-brno

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MUSIL Petr Ing. ČIŽP Brno, Lieberzeitova ul. 748/14, 614 00 Brno ředitel oblastního inspektorátu 545 545 130 petr.musil@cizp.cz

Oblastní inspektorát ČIŽP Brno - oddělení ochrany vod

Lieberzeitova 748/14, 614 00 Brno
telefon: 545 545 111, 731 405 100 (havárie)
fax: 545 545 100
e-mail: bn.podatelna@cizp.cz
www: https://www.cizp.cz/kontakty/oblastni-inspektorat-cizp-brno https://www.cizp.cz/kontakty/oblastni-inspektorat-cizp-brno

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
POKLUDOVÁ Jana Ing. ČIŽP Brno, Lieberzeitova ul. 748/14, 614 00 Brno vedoucí oddělení 545 545 201 jana.pokludova@cizp.cz

KHS JMK - územní pracoviště Blansko

Mlýnská 684/2, 678 29 Blansko
telefon: 516497110
e-mail: martina.vesela@khsbrno.cz
www: http://www.khsbrno.cz http://www.khsbrno.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
VESELÁ Martina Mlýnská 684/2, 678 29 Blansko podatelna 516 497 110 martina.vesela@khsbrno.cz
KŘÍŽOVÁ Danuše RNDr. Masarykovo nám. 165/16, 682 01 Vyškov ved. odd. ob. a kom. hyg. (Blansko, Vyškov) 516 777 521 danuse.krizova@khsbrno.cz
STRAKOVÁ Jana Mgr., Ph.D. Mlýnská 684/2, 678 29 Blansko vedoucí odd. protiepidemické (Blansko, Vyškov) 516 777 514 jana.strakova@khsbrno.cz

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Jeřábkova 1847/4, 602 00 Brno
telefon: 545 113 091
e-mail: podatelna@khsbrno.cz
www: http://www.khsbrno.cz http://www.khsbrno.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KŘIVÁNEK David Ing. KHS JMK, Jeřábkova 1847/4, 602 00 Brno ředitel KHS 541 126 452 david.krivanek@khsbrno.cz
STANĚK Miroslav Ing. KHS JMK, Jeřábkova 1847/4, 602 00 Brno ředitel odboru hygieny obecné a komunální 545 113 035 miroslav.stanek@khsbrno.cz
CIUPEK Renata MUDr. KHS JMK, Kabátníkova 221/10, 602 00 Brno ředitelka odboru protiepidemického 541 126 441 renata.ciupek@khsbrno.cz

Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj

Palackého třída 1309/174, 612 00 Brno
telefon: 541 594 472,720 995 213(krizoválinka)
e-mail: epodatelna.kvsb@svscr.cz
www: https://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/organizacni-utvary-statni-veterinarni-spravy/kvs-pro-jihomoravsky-kraj/ https://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/organizacni-utvary-statni-veterinarni-spravy/kvs-pro-jihomoravsky-kraj/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KOZÁKOVÁ Jana MVDr., Ph.D. KVS JMK, Palackého třída 1309/174, 612 00 Brno ředitel sekce KVS SVS pro JMK 541 594 458 j.kozakova.kvsb@svscr.cz

Oddělení veterinární hygieny Blansko

Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko
telefon: 516414972
e-mail: j.hejl.kvsb@svscr.cz
www: https://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/organizacni-struktura/#user=B_ODHYG_BK_01 https://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/organizacni-struktura/#user=B_ODHYG_BK_01

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HEJL Jaromír MVDr. Poříčí 1569/18, Blansko, 678 01 Blansko vedoucí oddělení veterinární hygieny Blansko 516 414 972 j.hejl.kvsb@svscr.cz

Krajský úřad Jihomoravského kraje - Odbor životního prostředí

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
telefon: 541 651 571
e-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz
www: https://www.kr-jihomoravsky.cz/contacts.aspx?odbor=odbor+%C5%BEivotniho+prost%C5%99edi https://www.kr-jihomoravsky.cz/contacts.aspx?odbor=odbor+%C5%BEivotniho+prost%C5%99edi

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
PEHAL Mojmír Ing. KÚ JMK, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno vedoucí odboru ŽP 541 651 571 pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
telefon: 541 651 111
e-mail: posta@jmk.cz
www: https://www.jmk.cz/ https://www.jmk.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HEINZ Roman JUDr., Ph.D. KÚ JMK, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno ředitel KÚ JMK 541 651 201 heinz.roman@kr-jihomoravsky.cz
GROLICH Jan Mgr. KÚ JMK, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno hejtman Jihomoravského kraje 541 651 501 grolich.jan@kr-jihomoravsky.cz, hejtman@jmk.cz

Městský úřad Boskovice - Vodoprávní úřad

Masarykovo náměstí 4/2, 68001 Boskovice
telefon: 516488650
e-mail: epodatelna@boskovice.cz
www: http://www.boskovice.cz http://www.boskovice.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
LUKEŠ Michal Ing. MěÚ Boskovice, Masarykovo náměstí 1, 68001 Boskovice Referent vodního hospodářství 516 488 658 michal.lukes@boskovice.cz
BUKOVÝ Filip Ing. Masarykovo nám. 4/2, 680 01 Boskovice Referent vodního hospodářství 516 488 645 filip.bukovy@boskovice.cz

Městský úřad Boskovice - Odbor tvorby a ochrany životního prostředí

Masarykovo náměstí 2, 68018 Boskovice
telefon: 516488650
e-mail: leona.fialova@boskovice.cz
www: http://www.boskovice.cz/odbor-tvorby-a-ochrany-zivotniho-prostredi/os-1005 http://www.boskovice.cz/odbor-tvorby-a-ochrany-zivotniho-prostredi/os-1005

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
FIALOVÁ Leona Ing. Bc. Masarykovo nám. 4/2, Boskovice 680 18 vedoucí odboru 516 488 650 leona.fialova@boskovice.cz

Město Boskovice

Masarykovo náměstí 4/2, 68001 Boskovice
telefon: 516488600
e-mail: epodatelna@boskovice.cz
www: http://www.boskovice.cz http://www.boskovice.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
SYROVÁTKOVÁ Jana Ing. arch. Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 68001 Boskovice starostka 516 488 601 jana.syrovatkova@boskovice.cz
PŘIKRYLOVÁ Olga Autocont a.s., Sochorova 23, 616 00 Brno 723 320 815 596 254 825 poverenec@mestolitovel.cz,poverenec@boskovice.cz

Krajský úřad Jihomoravského kraje - Oddělení vodního a lesního hospodářství

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
telefon: 541 652 693
e-mail: mouckova.eva@kr-jihomoravsky.cz
www: https://www.jmk.cz/folder/14174 https://www.jmk.cz/folder/14174

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
MOUČKOVÁ Eva Mgr. KÚ JMK, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno ved. odd. vodního a lesního hospodářství 541 652 693 mouckova.eva@kr-jihomoravsky.cz

E.ON Česká republika, s.r.o. - EG.D Brno

Jakubské náměstí 129, 602 00 Brno
telefon: 800773322
e-mail: info@eon.cz
www: https://www.eon.cz/kontakty/#seznam-pobocek https://www.eon.cz/kontakty/#seznam-pobocek

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
ZÁKAZNICKÁ LINKA E.ON pracovní dny: 7:00 - 20:00 800 773 322
PORUCHOVÁ LINKA-E.ON, ELEKTŘINA NON-STOP 800 225 577
POHOTOVOST PLYN NON-STOP 1239

INNOGY, s. r. o.

Limuzská 3135/12, 100 98 Praha
telefon: 800 113 355
www: https://www.innogy.cz/ https://www.innogy.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
POHOTOVOST PLYN NON-STOP 1239
INNOGY nonstop 800 113 355

ČEZ Distribuce a. s.

Guldenerova 2657/17, 326 00 Plzeň
telefon: 800 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz
www: https://www.cezdistribuce.cz/ https://www.cezdistribuce.cz/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
PORUCHOVÁ LINKA NONSTOP 800 850 860 info@cezdistribuce.cz
ZÁKAZNICKÁ LINKA ČEZ 800 810 820

Vodárenská akciová společnost, a. s. - divize Boskovice

17. Listopadu 138/14, 680 19 Boskovice
telefon: 516427236,516427211
e-mail: sekretariatbo@vodarenska.cz
www: https://vodarenska.cz/divize-boskovice/ https://vodarenska.cz/divize-boskovice/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
DANĚK Viktor Ing. 17. listopadu 138/14, 680 19 Boskovice vedoucí provozu vodovodů Boskovice 605 210 005 516 427 230 viktor.danek@vodarenska.cz
HAVÍŘ Jiří Ing. ul. Mánesova, 680 19 Boskovice vedoucí provozu kanalizací 516 427 272 jiri.havir@vodarenska.cz
POSPÍŠIL Pavel 17. listopadu 138/14, 680 19 Boskovice dovoz vody cisternou - Boskovice 733 145 508 516 427 230 pavel.pospisil@vodarenska.cz
DISPEČINK Boskovice 17. listopadu 138/14, 680 19 Boskovice dispečink (nepřetržitá služba) 734 692 777 516 427 249 dispecinkbo@vodarenska.cz

Správa a údržba silnic JM kraje, p.o. - cestmistrovství Boskovice

Chrudichromská 1559/18, 68001 Boskovice
telefon: 547120381
e-mail: antonin.pospisil@susjmk.cz
www: http://www.susjmk.cz http://www.susjmk.cz

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
KRÁTKÝ František Chrudichromská 1559/18, 680 01 Boskovice vedoucí cestmistrovství 547 120 381 frantisek.kratky@susjmk.cz

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.

Ořechovská 541/35, 619 00 Brno
telefon: 547 120 311
fax: 547 120 302
e-mail: susjmk@susjmk.cz
www: https://www.susjmk.cz/kontakty/vedeni-organizace https://www.susjmk.cz/kontakty/vedeni-organizace

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
HANÁK Roman Bc. SÚS JMK, Ořechovská 541/35, 619 00 Brno ředitel správy a údržby silnic JMK 547 120 300 roman.hanak@susjmk.cz

COOP JEDNOTA, prodejna Kořenec

Kořenec 111, 68001
telefon: 516467371
www: https://jednotabce.cz/prodejna/korenec-111/ https://jednotabce.cz/prodejna/korenec-111/

Seznam členů

příjmení jméno titul adresa pracoviště funkce mobil veřejný telefon do práce e-mail
Karamanová Pavla Kořenec 111 516467371