Povodňový plán obce Velká nad VeličkouHladinoměry - Velká nad Veličkou

Javorník (Hrubý potok)

Vodoměrná stanice se nachází na mostku přes Hrubý potok - LP Veličky v km 28,7 cca 2,5 km na jih od obce Velká nad Veličkou. Vodoměrná stanice je složena z ultrazvukové sondy a vodočetné latě.

Petruchův mlýn (Velička)

Vodoměrná stanice se nachází na mostku č. 49914-2 přes vodní tok Velička (do Moravy) cca 3 km východně od obce Velká nad Veličkou v lokalitě Petruchův mlýn. Vodoměrná stanice je složena z ultrazvukové sondy a vodočetné latě.

Velká nad Veličkou (Velička)

Limnigrafická stanice se nachází v intravilánu obce Velká nad Veličkou na jih od obecního úřadu obce Velká nad Veličkou. Provozovatelem limnigrafické stanice je ČHMÚ Brno.