KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Javorník (Hrubý potok)
Tok: Hrubý potok - LP Veličky v km 28,7
Stanice: Javorník (Hrubý potok)
GPS: 48.8574114°N, 17.5358430°E
Obec: Javorník
ORP: Veselí nad Moravou
Kraj: Jihomoravský
Vodoměrná stanice se nachází na mostku přes Hrubý potok - LP Veličky v km 28,7 cca 2,5 km na jih od obce Velká nad Veličkou. Vodoměrná stanice je složena z ultrazvukové sondy a vodočetné latě.
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-0380
Provozovatel stanice: Obec Velká nad Veličkou
Poznámka:
Platnost SPA pro úsek toku: od hlásného profilu po soutok s Jamným potokem
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
70
II.SPA pohotovost
105
III.SPA ohrožení
145
Četnost hlášení SPA
I.SPA 30 min
II.SPA 30 min
III.SPA 30 min
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: http://hladiny.cz/
Naměřená data jsou dostupná na: https://hladiny.cz/cz/#lvs#graph#50356#H-Javornik
export evidenčního listu: 25.05.2024 13:00
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.