KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Petruchův mlýn (Velička)
Tok: Velička (do Moravy)
Stanice: Petruchův mlýn (Velička)
GPS: 48.87028°N, 17.54690°E
Obec: Javorník
ORP: Veselí nad Moravou
Kraj: Jihomoravský
Vodoměrná stanice se nachází na mostku č. 49914-2 přes vodní tok Velička (do Moravy) cca 3 km východně od obce Velká nad Veličkou v lokalitě Petruchův mlýn. Vodoměrná stanice je složena z ultrazvukové sondy a vodočetné latě.
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-0370
Provozovatel stanice: Obec Velká nad Veličkou
Poznámka:
Platnost SPA pro úsek toku:  od hlásného profilu po soutok s tokem Hrubý potok.
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
80
II.SPA pohotovost
120
III.SPA ohrožení
160
Četnost hlášení SPA
I.SPA 30 min
II.SPA 30 min
III.SPA 30 min
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: http://hladiny.cz/
Naměřená data jsou dostupná na: https://hladiny.cz/cz/#lvs#graph#50362#H-Petruchuv-mlyn
export evidenčního listu: 25.05.2024 12:41
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.