Povodňový plán obce Velká nad VeličkouPříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Velká nad Veličkou 151, 696 74 Velká nad Veličkou
Tel.: 518 670 693
E-mail: info@obecvelka.cz
tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.: 518 670 111
E-mail: posta@veseli-nad-moravou.cz

Odbor životního prostředí a územního plánování
Vedoucí odboru - Ing. Bc. Jiří Janoška
Tel.: 518 670 240
Email: v_zpup@veseli-nad-moravou.cz

Vodoprávní úřad 
Vedoucí oddělení - Ing. Nikola Pochylá
Tel.: 518 670 246
E-mail: pochyla@veseli-nad-moravou.cz
Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
Tel.: 541 651 111 
E-mail: posta@kr-jihomoravsky.cz

Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru - Ing. Mojmír Pehal
Tel.: 541 651 571
Email: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz

Oddělení vodního a lesního hospodářství
Vedoucí oddělení - Mgr. Eva Moučková
Tel.: 541 652 693
Email: mouckova.eva@kr-jihomoravsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra