Povodňový plán obce Velká nad VeličkouSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Velká nad Veličkou a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno 

Závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 01 Uherské Hradiště 
Ředitel závodu – Ing. Pavel Cenek
Tel.: 572 552 716
E-mail: sekretariatZSM@pmo.cz


Přímý výkon správy toku:
provoz Veselí nad Moravou, Benátky 1147, 698 01 Veselí nad Moravou
Vedoucí provozu - Ing. Lukáš Navrátil
Tel.: 518 322 371
E-mail: provozveseli@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Velká nad Veličkou, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Velička (do Moravy) do 26,5 km 10100094 4-13-02-0370-0-00, 4-13-02-0390-0-00
Bozatinský p. 10205870 4-13-02-0140-0-00
bezejmenný vodní tok 10203261 4-13-02-0140-0-00
bezejmenný vodní tok 10200065 4-13-02-0390-0-00
bezejmenný vodní tok 10194801 4-13-02-0390-0-00
bezejmenný vodní tok 10440759 4-13-02-0390-0-00
bezejmenný vodní tok 10440487 4-13-02-0140-0-00
bezejmenný vodní tok 10188505 4-13-02-0390-0-00

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku:
St – oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

Vedení: Bc. Karel Vašek
Tel.: 956 957 111
E-mail: st957@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území obce
Ing. Vlastimil Hudeček
Tel.: 956 957 416, 724 523 981
E-mail: vlastimil.hudecek@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku                                       

IDVT               

ČHP                                      
Velička (do Moravy) od 26,5 km 10100094         

4-13-02-0370-0-00, 4-13-02-0390-0-00

Hrubý potok - LP Veličky v km 28,7 10185851 4-13-02-0380-0-00
PP č. 1 Kazivce v km 1,5 10192912 4-13-02-0360-0-00
PP č. 2 Veličky v km 30,9 10192598 4-13-02-0370-0-00

 

  • Vodní toky ve správě ostatních subjektů

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP Správce
bezejmenný vodní tok  10188054 4-13-02-0390-0-00  p. P. Štípský, Lipov
bezejmenný vodní tok  10203959 4-13-02-0390-0-00  p. P. Štípský, Lipov
       
  • Vodní toky, u nichž se správa neurčuje
Název vodního toku IDVT ČHP
bezejmenný vodní tok  10188876 4-13-02-0390-0-00