Povodňový plán obce Velká nad VeličkouSrážkoměry - Velká nad Veličkou

Nová Lhota

Srážkoměrná stanice Nová Lhota je zřízena jako nevyhřívaná srážkoměrná stanice ve vegetačním období o záchytné ploše 200 cm2. Srážkoměrná stanice se nachází na jihovýchod od katastrálního území Velká nad Veličkou v obci Nová Lhota na budově obecního úřadu obce Nová Lhota.

Strání

Srážkoměrná stanice se nachází ve střední části intravilánu na náměstí u Zámečku v obci Strání. Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ Brno.

Suchov

Srážkoměrná stanice se nachází jižně od intravilánu obce Suchov na budově zázemí místního fotbalového hřiště. Provozovatelem srážkoměru je obec Suchov.