KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Kořenec (Kořenecký p.)
Tok: Kořenecký p.
Stanice: Kořenec (Kořenecký p.)
GPS: 49.530160°N, 16.752549 °E
Obec: Kořenec
ORP: Boskovice
Kraj: Jihomoravský
Hlásný profil kat. C se nachází v obci Kořenec na vpusti do zatrubnění u objektu č. p. 101. Profil neumožňuje přenosu dat. Provozovatelem hladinoměru je obec Kořenec.
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-02-0480-0-00
Provozovatel stanice: Obec Kořenec
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
44
II.SPA pohotovost
96
III.SPA ohrožení
122
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1x denně
II.SPA min. 2x denně
III.SPA min. 3x denně
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: NE
SMS: NE
export evidenčního listu: 25.02.2024 17:05
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.