Povodňový plán města DobřichovicePOVODŇOVÝ PLÁN města Dobřichovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: PVL-51439/2022/320; ze dne 19. 07. 2022
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR944/004690/2022; ze dne 04. 08. 2022
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Černošice, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUCE 199049/2022 OZP/V/Kou; ze dne 20. 10. 2022
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 25. 08. 2022
offline verze 25. 08. 2022
digitalizovaná verze 25. 08. 2022
databáze POVIS 25. 08. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i