Povodňový plán města DobřichoviceDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci města) Adresa (neveřejná) Telefon Mobil (neveřejný)
Petr Hampl starosta 257 713 044
Martin Jurkovec velitel JSDH 608 473 002  
Pavel Mráz tajemník MÚ 230 234 530

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci města) Adresa (neveřejná) Telefon
Martin Jurkovec velitel JSDH 608 473 002
Veronika Matoušková vrchní strážník MP Řevnice 775 718 588

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa (neveřejná) Kontaktní osoba Telefon
CAS 30,
Nissan Patrol RZA,
4x kalové čerpadlo
Město Dobřichovice Jurkovec Martin

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území města  Dobřichovice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný) Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
hala BIOS shromaždiště a nouzové ubytování a stravování Pražská 408, 252 29 Dobřichovice Jaroslav Čermák 100 100

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Telefon
Lidl - Lety Pražská 505, 252 29 Lety u Dobřichovic 800 115 435

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
JSDH Dobřichovice (cisterna CAS 30) 5.května 13, Dobřichovice Martin Jurkovec 608 473 002