Povodňový plán města DobřichoviceOrganizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise města Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Černovice.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise města Dobřichovice.

Osoby na území města Dobřichovice budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule / cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek města.

Vzhledem k možnému zaplavení velké části města není možné stanovit objízdnou trasu a dopravní situace bude řízena operativně dle průběhu povodňové situace. Na pravém břehu může dojít k zaplavení ulic Tyršova, Všenorská, Pod Nádražím, U Kruhárny a dalších ulic lokalitě V Luhu. Na levém břehu může dojít k zaplavení všech ulic až po silnici II/115 (ulice Pražská). 
Dopravní omezení na území města Dobřichovice
Objízdné trasy na území města Dobřichovice

Dopravní omezení objízdné trasy v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.