Povodňový plán města DobřichovicePříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Vítova 61, 252 29 Dobřichovice
Tel.: 257 712 182, 257 711 590
E-mail: info@dobrichovice.cz
Karlštejnská 259, 252 28 Černošice
Tel.: 221 982 111
E-mail: podatelna@mestocernosice.cz

Odbor životního prostředí
Podskalská 1290/19, 120 00 Praha 2
Vedoucí odboru - JUDr. Markéta Fialová
Tel.: 221 982 325, 602 342 649
E-mail: marketa.fialova@mestocernosice.cz


Oddělení vodního hospodářství
Referent - Ing. Václav Čokrt
Tel.: 221 982 217
E-mail: vaclav.cokrt@mestocernosice.cz

Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Tel.: 257 280 111
E-mail: podatelna@kr-s.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Vedoucí odboru - Ing. Simona Jandurová
Tel.: 257 280 396, 601 569 901
E-mail: jandurova@kr-s.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí - Dr. Ing. Marcela Burešová MPA
Tel.: 257 280 562, 725 997 836
E-mail: buresovamar@kr-s.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra