Povodňový plán města DobřichoviceHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území města Dobřichovice

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Dobřichovice a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnější vodní tok, z hlediska povodňového ohrožení, na území města Dobřichovice je řeka  Berounka, která se nachází v západní části republiky (Plzeňský, Středočeský kraj a Praha) a je největším levostranným přítokem Vltavy. Vzniká v Plzni soutokem Mže a Radbuzy, je dlouhá 139,1 km, s nejdelší zdrojnicí (Radbuza-Úhlava) 252 km. Povodí má rozlohu 8 855,47 km2, z čehož se 35,96 km2 (29,23 km2 Mže a 6,73 km2 Úhlava) nachází na území Bavorska. Prameny zdrojnic se nacházejí v pohořích Český les a Šumava. Nejvyšších průtoků dosahuje řeka na jaře. Ústí do Vltavy na území Prahy u Lahovic.

Berounka je ustanovena ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významný vodní tok.

 

Základní hydrologické charakteristiky Berounky

Místo profiluř. kmQ[m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. A Beroun, Berounka 34,2 37 270 615 799 1310 1560
Hlásný profil kat. A Zbečno, Berounka 53,4 32,8 257 571 740 1210 1440
Hlásný profil kat. A Liblín, Berounka 101,3 30,2 243 528 677 1080 1270

Vodní toky na území města Dobřichovice

Základní údaje o vodních dílech na území města Dobřichovice

Přehled vodních děl na území města Dobřichovice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území města Dobřichovice se nachází jedno vodní dílo. Jedná se o jez na řece Berounce v ř. km 16.