Povodňový plán města DobřichovicePříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi města zřizuje rada města k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Vítová 61, 252 29 Dobřichovice
Tel.: 257 711 590
E-mail: info@dobrichovice.cz
Karlštejnská 259, 252 28 Černošice
Tel.: 221 982 111
E-mail: podatelna@mestocernosice.cz
Zborovská 81, 150 21 Praha
Tel.: 257 280 156, 950 874 444
E-mail: mimoradneudalosti@kr-s.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.