Povodňový plán města DobřichoviceSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Dobřichovice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik
Správce:
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8 150 00 Praha - Smíchov

Závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň

Přímý výkon správy toku:
PS 6 Beroun, Hněvkovského 290, 266 01 Beroun

Vedoucí provozního střediska: Ing. Zdeněk Košlík
Tel.: 311 625 884, 724 212 362
E-mail: zdenek.koslik@pvl.cz

Vedoucí provozního úseku Dolní Berounka: Jiří Pšenčný
Tel.: 311 625 884, 734 643 518
E-mail: jiri.psencny@pvl.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Vltavy, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Dobřichovice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Berounka 10100011 1-11-05-0400-0-00, 1-11-05-0420-0-00
bezejmenný tok 10269342 1-11-05-0400-0-00
Karlický p. (ř.km 0,000 - 2.054) 10100851 1-11-05-0410-0-00

   

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku: 
OŘ – jižní Čechy, Sadová 2388/19, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic
Vedení: Ing. Pavel Kub
Tel.: 956 944 111
E-mail: or944@lesycr.cz

Rajon 401 - příslušný správce VT na území města Dobřichovice:
Správce toků: Miroslav Vašíček
Tel.: 956 944 358, 724 524 649
E-mail: miroslav.vasicek@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území města Dobřichovice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
PBP Berounky v ř.km 16,8 z Polesí Na Pláštíku 10263650 1-11-05-0400-0-00
PBP Berounky od Obrázku v ř.km 16,5 10262913 1-11-05-0400-0-00
  • Vodní toky ve správě města Dobřichovice
Vítova 61, 252 29 Dobřichovice
Tel.: 257 712 182, 257 711 590
E-mail: info@dobrichovice.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
Název vodního toku IDVT ČHP
bezejmenný tok 10277566 1-11-05-0420-0-00