Povodňový plán obce BartošovicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Bartošovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: PCR941/096792/2021; ze dne 26. 10. 2021
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: POD/19142/2021/922/45.15; ze dne 25. 10. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Nový Jičín, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUNJ-7085/2022/OŽP-Bš; ze dne 20. 01. 2022
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 22. 11. 2021
offline verze 22. 11. 2021
digitalizovaná verze 22. 11. 2021
databáze POVIS 22. 11. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i