Povodňový plán obce Bartošovice



Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Bartošovice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik
Správce:
Povodí Odry, s. p., Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava


Přímý výkon správy toku: 
Závod 1 Opava, Kolofíkovo nábř. 54, 747 05 Opava
Ředitel závodu 1: Ing. Radek Pekař
Tel.: 596 657 512, E-mail: opa_reditel.sekretariat@pod.cz


Provoz Skotnice:
Na Dolách 81, 742 59 Skotnice
Vedoucí provozu: Roman Volný
Tel.: 556 723 607 (607 783 052), E-mail: roman.volny@pod.cz; skotnice.vhp@pod.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Povodí Odry, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Bartošovice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Odra 10100012 2-01-01-1040-0-00, 2-01-01-1081-0-00
Sedlnice 10100303 2-01-01-1092-0-00
Bartošovický potok
10209982 2-01-01-1050-0-00, 2-01-01-1070-0-00
bezejmenný tok 10214112 2-01-01-1070-0-00
Hukovický potok 10211128 2-01-01-1060-0-00
bezejmenný tok 10209215 2-01-01-1030-0-00
Liščí potok (HMZ) 10208837 2-01-01-1030-0-00
bezejmenný tok 10216139 2-01-01-1092-0-00
bezejmenný tok 10216286 2-01-01-1060-0-00

   

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Tel.: 956 999 111, E-mail: lesycz@lesycz.cz

Přímý výkon správy toku: 
Oblastní ředitelství severní Morava, Pikartská 2128/52, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
Vedoucí OŘ: Ing. Alojz Riško
Tel.: 956 911 111, E-mail: alojz.risko@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území obce Bartošovice:
Rajon 108 - Správa toků, detašované pracoviště Ostrava - Dis. Jan Evják
Tel.: 725 879 729, E-mail: jan.evjak@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Bartošovice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Bartošovický potok 10209982 2-01-01-1050-0-00, 2-01-01-1070-0-00
bezejmenný tok 10215110 2-01-01-1050-0-00
PP Bartošovický potok 10209132 2-01-01-1070-0-00

 

  • Vodní toky bez určeného správce

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
náhon 10214309 2-01-01-1070-0-00
odvodnění 10212980 2-01-01-1070-0-00
HOZ 10209004 2-01-01-1030-0-00
HOZ 10215714 2-01-01-1050-0-00
HOZ 10209666 2-01-01-1092-0-00
náhon 10208762 2-01-01-1140-0-00
HOZ 10213669 2-01-01-1092-0-00