Povodňový plán obce BartošoviceHladinoměry - Bartošovice

Bartošovice (Odra)

Hlásný profil kategorie C je ve správě ČHMÚ Ostrava. Nachází se na pravém břehu řeky Odry, cca 50 metrů za soutokem řeky Odry s Bartošovickým potokem.