Povodňový plán obce BartošoviceHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Bartošovice

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Bartošovice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnější vodní tok, z hlediska povodňového ohrožení, na území obce Bartošovice je řeka Odra a Bartošovický potok.

Odra (číslo hydrologického pořadí 2-01-01-1040-0-00 | 2-01-01-1081-0-00) pramení ve Oderských vrších v Olomouckém kraji v nadmořské výšce 730 m. Řeka Odra protéká podél severozápadní hranice obce Bartošovice. Její údolí je tu mírné, krajina otevřená a směr toku je severovýchodní. V řešeném území je jejím pravostranným přítokem Bartošovický potok. 

Bartošovický potok (číslo hydrologického pořadí 2-01-01-1050-0-00 | 2-01-01-1070-0-00) pramení na dvou místech. Jeden pramen se nachází poblíž lesa Roveň nedaleko Nového Jičína a druhý pramen je na úpatí Libhošťské hůrky (493 m. n. m.) nedaleko obce Libhošť. Bartošovický potok přitéká do Bartošovic z jihu a na tomto území je téměř vždy doprovázen zástavbou. Jeho údolí je mírnější a směr toku je převážně severní. Levostranným přítokem je Hukovický potok.

Hukovický potok (číslo hydrologického pořadí 2-01-01-1060-0-00) pramení v jižní části obce Bartošovice ve výšce 290 m. n. m. Následně teče severním směrem až k místí části Hukovice, kde se stáčí přibližně o 90° doprava a protéká skrze celou obec. Poté tok pokračuje stále na východ a vtéká do Bartošovického potoka. Jeho údolí je mírnější a krajina téměř otevřená.

 

Základní hydrologické charakteristiky Bartošovického potoka

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. C Bartošovice, Odra 50.26 6,75 77,9 -- 157 196 -- 299 349


Podélný profil vodního toku Bartošovického potoka

Vodní toky na území obce Bartošovice


Základní údaje o vodních dílech na území obce Bartošovice

Přehled vodních děl na území obce Bartošovice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Bartošovice se nachází celkem 10 vodních děl. Jedná se o dva velké chovné rybníky v blízkosti řeky Odry, patřící firmě DENAS spol. s.r.o. Dále jsou v blízkosti obce Bartošovice čtyři rybníky v soukromém vlastnictví a v místní části Hukovice je vybudována požární nádrž a rybník ve vlastnictví obce. Další dvě díla jsou retenční nádrže. Jedna nádrž je vybudována na Bartošovickém potoce a druhá na Hukovickém potoce. Posledním dílem je jez na řece Odře.