Povodňový plán obce BartošoviceDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná)
Telefon (veřejný)
Mobil (neveřejný)
MVDr. Kateřina Křenková 728 676 542  
Lumír Milák  

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná)
Mobil (neveřejný)
Lumír Milák
Miroslav Bár - SDH Hukovice
Zdeněk Mitana - SDH Bartošovice

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa (neveřejná)
Telefon (neveřejný)
Hasící vozidlo, čerpadlo, elektrocentrála SDH Bartošovice (Zdeněk Mitana)
Cisterna, hasící vozidlo, čerpadlo, elektrocentrála SDH Hukovice (Miroslav Bár)
Traktory Milan Valenta
Traktory Aleš Majírek
Bagr, nákladní vozidla, traktor, kalové čerpadlo Zdeněk Houška
Traktory Petr Hodura

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Bartošovice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Zámek Shromáždění, ubytování, stravování Bartošovice 1 Markéta Hadidová 50 100
ZŠ Bartošovice Shromáždění, ubytování Bartošovice 147 Čestmír Buchlovský 50 --
Kulturní dům - Hukovice Shromáždění, ubytování, stravování Hukovice 64 Lubomír Salanik -- 50
Bartošovice - bývalý vojenský areál Shromáždění, ubytování Bartošovice ubytovna bez č.p., nejbližší č.p. v areálu 408 Lubomír Salanik 40 --

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
COOP Bartošovice Bartošovice 138, 742 54 Bartošovice  Vedoucí pracovny  553 871 157

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s. (cisterna) Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína  Poruchová služba  800 292 300