Povodňový plán obce BartošoviceOrganizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Nový Jičín.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Bartošovice.

Osoby na území obce Bartošovice budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule / cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při přívalových srážkách může dojít k zaplavení a uzavření hlavní silnice v místní části Hukovice a části hlavní silnice v obci Bartošovice u kostela sv. Ondřeje, Petra a Pavla. Objízdné trasy vedou z Bartošovic do Studénky - Pustějova - Hladkých Životic - Kunína až do místní části Hukovice a naopak. Objízdné trasy budou dále řešeny s Policií ČR.
Dopravní omezení na území obce Bartošovice
Objízdné trasy na území obce Bartošovice

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.