Povodňový plán obce BartošovicePříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Bartošovice 135, 742 54 Bartošovice
Tel.: 556 758 679, 728 676 542
E-mail: katerina.krenkova@bartošovice.cz
Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
Tel.: 556 768 222
Fax: 556 768 289
E-mail: e-podatelna@novyjicin.cz

Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru - Ing. Bártková Eva
Tel.: 556 768 294
E-mail: eva.bartkova@novyjicin.cz

Vodní hospodářství
Vedoucí oddělení vodního hospodářství - Ing. Marek Blahuš
Tel.: 556 768 202
E-mail: marek.blahus@novyjicin.cz

28. října 117, 702 18 Ostrava
Tel.: 595 622 222
Fax: 595 622 126
E-mail: posta@msk.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Vedoucí odboru - Ing. Jan Filgas
Tel.: 595 622 387
E-mail: jan.filgas@msk.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí - Ing. Bc. Lenka Heczková
Tel.: 595 622 683
E-mail: lenka.heczkova@msk.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra