Povodňový plán obce ZávišiceSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Závišice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik
Správce:
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava

Závod:
Závod 1 Opava, Kolofíkovo náb. 54, 747 05 Opava
Vedoucí závodu - Ing. Radek Pekař
Tel.: 596 657 512
E-mail: opa_reditel.sekretariat@pod.cz

Přímý výkon správy toku:
VHP Skotnice, Na Dolách 81, 742 59 Skotnice
Vedoucí provozu - Roman Volný
Tel.: 556 723 607
E-mail: skotnice.vhp@pod.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Odry, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Závišice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku ČHP IDVT Správcovství ř. km
Sedlnice 2-01-01-1091-0-00, 2-01-01-1092-0-00 10100303 0,00 - 23,67
Bezejmenný tok 2-01-01-1092-0-00 10217390 0,00 - 0,69

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST - oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 
956 951 210
E-mail: 
st951@lesycr.cz
Vedoucí ST 
- Bc. Pavel Němčanský
Tel.: 
956 951 201, mob.: 725 257 776
E-mail: 
pavel.nemcansky@lesycr.cz

Rajon 108 - příslušný správce VT na území obce:

Jan Evják, Dis. 
Tel.: 956 951 408, mob.: 725 879 729
E-mail: jan.evjak@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Závišice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku ČHP IDVT Správcovství ř. km
Bezejmenný tok 2-01-01-1092-0-00 10213674 0,00 - 2,08
Bezejmenný tok 2-01-01-1092-0-00 10217928 0,00 - 1,07
Bezejmenný tok 2-01-01-1092-0-00 10214000 0,00 - 0,83
Bezejmenný tok 2-01-01-1092-0-00 10209773 0,00 - 0,66
Bezejmenný tok 2-01-01-1092-0-00 10212528 0,00 - 0,60

 

  • Vodní toky ve správě Českého rybářského svazu MO Příbor
Správce:
Český rybářský svaz MO Příbor
Jičínská 1673, 742 58 Příbor
Tel.: 556 812 643
Předseda - Ing. Radovan Jagn
Tel.: 724 994 899
E-mail: jahnradovan@seznam.cz

V této podkapitole je vypsán pouze vodní toky delší než 0,5 km. Český rybářský svaz MO Příbor spravuje tento vodní tok a také některé další vodní toky na území obce Závišice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. 

Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
Název vodního toku ČHP IDVT Správcovství ř. km
PP Sedlnice v km 10,0 2-01-01-1092-0-00 10214835 0,00 - 2,22