Povodňový plán obce ZávišiceSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Závišice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik
Správce:
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava

Závod 1 Opava, Kolofíkovo nábř. 54, 747 05 Opava


Přímý výkon správy toku:
VHP Skotnice, Na Dolách 81, 742 59 Skotnice
Vedoucí provozu: Roman Volný
Tel.: 556 723 607
E-mail: skotnice.vhp@pod.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Odry, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Závišice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku ČHP IDVT Správcovství ř. km
Sedlnice 2-01-01-1091-0-00, -01-01-1092-0-00 10100303 0,00 - 23,67
Bezejmenný vodní tok 2-01-01-1092-0-00 10217390 0,00 - 0,69

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 500 68 Hradec Králové


Přímý výkon správy toku:
OŘ severní Morava, Pikartská 2128/52, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
Tel.: 956 911 111
E-mail: or941@lesycr.cz


Příslušný správce toků (rajon 108):
Jan Evják, Dis. 
Tel.: 725 879 729
E-mail: jan.evjak@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Závišice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku ČHP IDVT Správcovství ř. km
Bezejmenný vodní tok 2-01-01-1092-0-00 10213674 0,00 - 2,08
Bezejmenný vodní tok 2-01-01-1092-0-00 10217928 0,00 - 1,07
Bezejmenný vodní tok 2-01-01-1092-0-00 10214000 0,00 - 0,83
Bezejmenný vodní tok 2-01-01-1092-0-00 10209773 0,00 - 0,66
Bezejmenný vodní tok 2-01-01-1092-0-00 10212528 0,00 - 0,60

 

  • Vodní toky ve správě Českého rybářského svazu MO Příbor
Přímý výkon správy toku:
Český rybářský svaz MO Příbor
nábřeží Rudoarmějců 888, 742 58 Příbor
Tel.: 724 994 899
E-mail: jahnradovan@seznam.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Český rybářský svaz MO Příbor spravuje tento vodní tok a také některé další vodní toky na území obce Závišice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. 

Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
Název vodního toku ČHP IDVT Správcovství ř. km
PP Sedlnice v km 10,0 2-01-01-1092-0-00 10214835 0,00 - 2,22