Povodňový plán obce ZávišicePříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Závišice 115, 742 21 Kopřivnice
Tel.: 556 856 600
E-mail: starosta@zavisice.cz
Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
Tel.: 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz

Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru
 - RNDr. Veronika Červeňová 
Tel.: 
556 879 780
E-mail: 
veronika.cervenova@koprivnice.cz

Oddělení vodoprávního úřadu
Vedoucí oddělení
 - Ing. Olga Pivoňová

Tel.: 556 879 792
E-mail: olga.pivonova@koprivnice.cz
28. října 117, 702 00 Ostrava
Tel.: 595 622 222
E-mail: posta@msk.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Vedoucí odboru - Ing. Jan Filgas
Tel.: 595 622 387
E-mail: jan.filgas@msk.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí oddělení - Ing. Bc. Lenka Heczková
Tel.: 595 622 683
E-mail: lenka.heczkova@msk.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra