Povodňový plán obce ZávišicePříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Závišice 115, 742 21 Kopřivnice
Tel: 556 856 000
E-mail: obec@zavisice.cz
Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
Tel.: 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz

Oddělení vodoprávního úřadu - Ing. Jiří Sopuch
Tel.: 556 879 784
E-mail: jiri.sopuch@koprivnice.cz
28. října 117, 702 18 Ostrava
Tel.: 595 622 222
E-mail: posta@msk.cz

Oddělení vodního hospodářství
 - Ing. Bc. Lenka Heczková

Tel.: 595 622 683
E-mail: lenka.heczkova@msk.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra