Povodňový plán obce ZávišiceDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon  Mobil (neveřejný)
Ladislav Lípový (starosta) 556 856 000
Tomáš Both (velitel zásahové jednotky)  
Roman Číp  
Jiří Lošák

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon (neveřejný)
Ladislav Lípový (starosta)
Tomáš Both (velitel zásahové jednotky)
Roman Číp
Jiří Lošák

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Telefon
Traktor s nakladačem, vlek Ing. Martin Lichnovský
Provazy, háky, lana, krumpáče, lopaty, žebříky, písek, přikrývky apod. Obecní úřad Závišice 556 856 000

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Závišice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubyt. kapacita
Obecní úřad místo ubytování Závišice 115 Alena Matzková 20
ZŠ a MŠ Závišice místo ubytování Závišice 110 Mgr. Šárka Chalupová 737 674 936 50


Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
SmVaK Ostrava a. s.

Suvorovova 538,

742 42 Šenov u Nového Jičína

Mgr. Marek Síbrt

725 500 509