Povodňový plán obce ZávišicePříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Závišice 115, 742 21 Kopřivnice
Tel.: 556 856 000 (obecní úřad), 773 012 152 (starosta)
E-mail: starosta@zavisice.cz
Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
Tel.: 556 879 411 (městský úřad), 725 112 112 (starosta)
E-mail: posta@koprivnice.cz
28. října 2771, 702 00 Ostrava
Tel.: 595 622 222 (krajský úřad), 595 622 173 (hejtman)
E-mail: povoden@msk.cz

V době povodně:
IBC MSK, Nemocniční 11/3328, 702 00 Ostrava
Tel.: 950 739 804
Fax: 950 739 291
E-mail: ks.msk@hzsmsk.cz
  •  Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha
Tel.:
 267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášením krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.