Povodňový plán obce ZávišiceHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Závišice

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Závišice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Území obce spadá do úmoří Baltského moře a povodí řeky Odry. Intravilánem obce protéká říčka Sedlnice. Délka toku na území obce je 3,2 km. Na území obce se do Sedlnice vlévá 5 menších přítoků.

Vodní toky na území obce Závišice

Sedlnice pramení severně od Veřovic v nadmořské výšce okolo 500 m. Po celé své délce teče převážně severním směrem. Nejprve protéká Ženklavou a Štramberkem, kde napájí vodní nádrž Štramberk. Dále protéká Závišicemi a níže po proudu stejnojmennou obcí, kde se nachází přírodní památka Sedlnické sněženky. Na severním okraji Sedlnic odbočuje z říčky umělý kanál napájející soustavu rybníků nacházejících se mezi Studénkou, Novou Horkou a Albrechtičkami. Do Odry se říčka Sedlnice vlévá zprava u Nové Horky v nadmořské výšce 234 m. Délka Sedlnice činí 23,7 km a plocha povodí 59,2 km².

 

Základní údaje o vodních dílech na území obce Závišice

Přehled vodních děl na území obce Závišice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Závišice se nachází jeden rybník. Nejde však o vodní dílo, které by mohlo ovlivnit odtokové poměry při povodňových situacích.