Povodňový plán obce ZávišiceHydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Závišice

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Závišice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Území obce spadá do působnosti Povodí Odry, státní podnik.

Nejvýznamnějším vodním tokem území obce je říčka Sedlnice. Sedlnice pramení severně od Veřovic v nadmořské výšce okolo 500 m. Po celé své délce teče převážně severním směrem. Nejprve protéká Ženklavou a Štramberkem, kde napájí vodní nádrž Štramberk. Dále s jihu proniká do Závišic, kde tok lemuje intravilán obce  a pokračuje na sever, níže po proudu stejnojmennou obcí, kde se nachází přírodní památka Sedlnické sněženky. Na severním okraji Sedlnic odbočuje z říčky umělý kanál napájející soustavu rybníků nacházejících se mezi Studénkou, Novou Horkou a Albrechtičkami. Do Odry se říčka Sedlnice vlévá zprava u Nové Horky v nadmořské výšce 234 m. Délka Sedlnice činí 23,7 km a plocha povodí je 59,2 km². Na území obce se do Sedlnice vlévá pět menších bezejmenných přítoků.

Vodní toky na území obce Závišice

 

Základní údaje o vodních dílech na území obce Závišice

Přehled vodních děl na území obce Závišice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Závišice se nachází celkem dvě vodní díla. Ani v jednom případě se však nejedná o vodní dílo, které by mohlo v případě havárie ohrozit území obce.