Povodňový plán obce ZávišiceSrážkoměry - Závišice

Mošnov (ČHMÚ)

Srážkoměrná stanice je umístěna v areálu Mezinárodního letiště Leoše Janáčka v blízkosti budovy leteckého provozu. Vyhřívaná srážkoměrná stanice se nachází ve výšce 253 m n. m.
Provozovatelem je ČHMÚ Ostrava.

Příbor - jih

Srážkoměrná stanice se nachází v jižní části města Příbor v průmyslové zóně na ulici Štramberská a je umístěna na přepravním kontejneru u č. p. 1541.
Majitelem a provozovatelem je město Příbor.

Rybí

Srážkoměrné čidlo je umístěno na pozemku mateřské školky č. p. 318 v obci Rybí. Jedná se o nevyhřívaný srážkoměr určený pro měření tekutých srážek v období březen-listopad. Provozovatelem stanice je obec Rybí.

Štramberk

Srážkoměrná stanice je umístěna na manipulačním objektu na hrázi retenční nádrže Štramberk na vodním toku Sedlnice, která je v majetku společnosti Kotouč Štramberk spol. s r. o. Srážkoměrnou stanici spravuje Povodí Odry, státní podnik.

Ženklava

Srážkoměrné čidlo je umístěno na střeše OÚ Ženklava, č. p. 243. Jedná se o vyhřívaný srážkoměr určený pro měření tekutých i tuhých srážek v průběhu celého roku. Provozovatelem stanice je obec Ženklava.