Povodňový plán obce ZávišiceSrážkoměry - Závišice

Příbor - jih

Srážkoměrná stanice se nachází v jižní části města Příbor v průmyslové zóně na ulici Štramberská a je umístěna na přepravním kontejneru u č. p. 1541. Majitelem a provozovatelem srážkoměru je město Příbor.

Rybí

Srážkoměrná stanice je umístěna na pozemku Mateřské školy - č. p. 318 v obci Rybí. Jedná se o nevyhřívaný srážkoměr určený pro měření tekutých srážek v období březen - listopad. Provozovatelem srážkoměru je obec Rybí.

Štramberk

Srážkoměrná stanice je umístěna na manipulačním objektu na hrázi retenční nádrže Štramberk na vodním toku Sedlnice, která je v majetku společnosti Kotouč Štramberk spol. s r. o. Provozovatelem srážkoměru je Povodí Odry, státní podnik.

Vlčovice

Kombinovaná srážkoměrná stanice se nachází na východě obce u mostu silnice č. II/486 u budovy limnigrafické stanice na levém břehu Lubiny. Provozovatelem srážkoměru je Povodí Odry, státní podnik.

Ženklava

Srážkoměrná stanice je umístěna na střeše OÚ Ženklava - č. p. 243. Jedná se o vyhřívaný srážkoměr určený pro měření tekutých i tuhých srážek v průběhu celého roku. Provozovatelem srážkoměru je obec Ženklava.