Povodňový plán obce ZávišiceDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3) a na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon  Mobil (neveřejný)
Bc. Pavel Kuběna 556 856 000
Ladislav Kupčík  
Tomáš Both  
Roman Číp, DiS.  
Jiří Lošák
Milan Jurák  

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Subjekt Typ techniky Kontaktní osoba Mobil (neveřejný)
Ing. Martin Lichnovský Traktor s nakladačem, vlek Ing. Martin Lichnovský
Obecní úřad Závišice Provazy, háky, lana, krumpáče, lopaty, žebříky, písek, přikrývky apod. Bc. Pavel Kuběna

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Závišice

Místo Adresa Kontaktní osoba Mobil Ubyt. kap.
Obecní úřad Závišice 115 Alena Matzková 20
ZŠ a MŠ Závišice Závišice 110 Mgr. Šárka Chalupová 737 674 936 50


Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
SmVaK Ostrava, a. s.

Suvorovova 538, Šenov u Nového Jičína

Mgr. Marek Síbrt

725 500 509