Povodňový plán obce Velká nad VeličkouPříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Velká nad Veličkou 151, 696 74 Velká nad Veličkou
Tel.: 518 670 693
E-mail: smidrkal@obecvelka.cz
Tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.: 518 670 111, povodňový telefon: 518 670 200
E-mail: mesto@veseli-nad-moravou.cz
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
Tel.: 541 651 111
E-mail: posta@jmk.cz
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
Tel.: 267 121 111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.