Zobrazit:

Velká nad Veličkou

Stanoviště: Velká nad Veličkou 151/, 69674 Velká nad Veličkou
Telefon: 518670693
E-mail: smidrkal@obecvelka.cz
Poznámka: Digitální povodňový plán obce: https://www.portalobce.cz/povodnovy-plan/velka-nad-velickou/
Jméno: Ing. Petr ŠMIDRKAL Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 518 670 690
Adresa práce: Velká nad Veličkou 151, 696 74 Velká nad Veličkou Funkce na pracovišti: Starosta obce Velká nad Veličkou Mobil-veřejný: 725 978 958
E-mail: smidrkal@obecvelka.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Dušan JEŽ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 518 670 695
Adresa práce: Velká nad Veličkou 151, 696 74 Velká nad Veličkou Funkce na pracovišti: Místostarosta obce Mobil-veřejný: 601 523 675
E-mail: jez@obecvelka.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Evžen MORÁVEK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Člen rady obce Mobil-veřejný:
E-mail: moravek@obecvelka.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Magdaléna MAŇÁKOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Člen rady obce Mobil-veřejný:
E-mail: manakovamag@obecvelka.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Zdeněk SKOPAL Funkce v komisi: člen Telefon práce: 518 670 681
Adresa práce: Velká nad Veličkou 151, 696 74 Velká nad Veličkou Funkce na pracovišti: Technický pracovník Mobil-veřejný: 608 002 803
E-mail: skopal@obecvelka.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Pavel SEKERKA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Velitel JPO II Mobil-veřejný: 704 276 755
E-mail: vyjezdovkavelka@seznam.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Stanislav ČAJKA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Člen rady obce Mobil-veřejný:
E-mail: cajka@obecvelka.cz Poznámka: Fax:

ORP Veselí nad Moravou

Stanoviště: tř. Masarykova 119/, 69813 Veselí nad Moravou
Telefon: 518670111,518670200
E-mail: mesto@veseli-nad-moravou.cz
Poznámka: Povodňový telefon 518 670 200.
Jméno: JUDr., PhDr. Petr KOLÁŘ, Ph.D. Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 518 670 100
Adresa práce: tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou Funkce na pracovišti: starosta Veselí nad Moravou Mobil-veřejný:
E-mail: starosta@veseli-nad-moravou.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Pavel BOUDA Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 518 670 101
Adresa práce: park Petra Bezruče 697 698 01 Veselí nad Moravou Funkce na pracovišti: 1. místostarosta Města Veselí nad Moravou Mobil-veřejný:
E-mail: bouda@veseli-nad-moravou.cz Poznámka: Fax: 518670109
Jméno: Ing. Dana SMOLOVÁ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 518 670 215
Adresa práce: MěÚ Veselí nad Moravou, Masarykova 119 Funkce na pracovišti: referent vod. hosp., odbor ŽPÚP Mobil-veřejný:
E-mail: smolova@veseli-nad-moravou.cz Poznámka: Fax: 518670244
Jméno: npor., Bc. Petr HEINIG Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 623 162
Adresa práce: HZS JmK, tř. Masarykova 200, Veselí nad Moravou Funkce na pracovišti: velitel požární stanice HZS JmK, Veselí n. M. Mobil-veřejný:
E-mail: petr.heinig@firebrno.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Alena KNEPROVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 518 670 116
Adresa práce: Veselí nad Moravou, MěÚ, Masarykova 119 Funkce na pracovišti: tajemník bezpečnostní rady MěÚ Veselí n. M. Mobil-veřejný:
E-mail: kneprova@veseli-nad-moravou.cz Poznámka: Fax: 518670108
Jméno: Ing., Bc. Jiří JANOŠKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 518 670 240
Adresa práce: MěÚ Veselí nad Moravou, Masarykova 119 Funkce na pracovišti: vedoucí odboru ŽPÚP Mobil-veřejný:
E-mail: janoska@veseli-nad-moravou.cz Poznámka: Fax: 518670244
Jméno: str. Rostislav PRAX Funkce v komisi: člen Telefon práce: 518 670 280
Adresa práce: Veselí nad Moravou, Masarykova 119 Funkce na pracovišti: velitel městské policie Veselí n. M. Mobil-veřejný:
E-mail: prax@veseli-nad-moravou.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Pavel HÁLA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 518 322 371
Adresa práce: Povodí Moravy, s.p. Funkce na pracovišti: Úsekový technik provozu Povodí Moravy, s.p. Veselí n M. Mobil-veřejný:
E-mail: provozveseli@pmo.cz Poznámka: Fax: 518325673
Jméno: Ing. Vlastimil HUDEČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 577 197 097
Adresa práce: Lesy ČR s.p., Uherskobrodská 81, 763 26 Luhačovice Funkce na pracovišti: vedoucí pracoviště – Lesy ČR (Luhačovice) Mobil-veřejný:
E-mail: hudecek.ost57@lesycr.cz Poznámka: Fax: 577197097
Jméno: Bc. Miroslav ŘÍČAŘ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 582 406 033
Adresa práce: Aloise Krále 1552/4, 79601 Prostějov Funkce na pracovišti: pracovník, Státní pozemkový úřad, odd. správy vodních děl Mobil-veřejný: 724 614 032
E-mail: m.ricar@spucr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Antonín KORTA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 518 670 103
Adresa práce: MěÚ Veselí nad Moravou, Masarykova 119 Funkce na pracovišti: tajemník MěÚ Veselí n. M. Mobil-veřejný: 606 725 241
E-mail: korta@veseli-nad-moravou.cz Poznámka: Fax: 518670109
Jméno: Ing. Andrea JAROŠOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 518 670 120
Adresa práce: MěÚ Veselí nad Moravou, Masarykova 119 Funkce na pracovišti: vedoucí odboru majetku a investic Mobil-veřejný: 602 618 335
E-mail: jarosova@veseli-nad-moravou.cz Poznámka: Fax:
Jméno: mjr., Mgr. Jan MIŠKEŘÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 633 223
Adresa práce: Velkomoravská 1051/16, 695 01 Hodonín Funkce na pracovišti: vrchní komisař policie ČR Hodonín Mobil-veřejný: 724 273 052
E-mail: jan.miskerik@pcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Vlastimil LORENC Funkce v komisi: člen Telefon práce: 518 699 521
Adresa práce: Masarykova 1196, 698 01 Veselí nad Moravou Funkce na pracovišti: Vedoucí provozu VaK Veselí nad Moravou Mobil-veřejný:
E-mail: lorenc@vak-hod.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Tomáš HRBÁČEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 972 635 490
Adresa práce: České dráhy, a.s. UŽST Veselí n/Mor. Funkce na pracovišti: dozorčí provozu Veselí n. M., SŽ, s.o. Mobil-veřejný:
E-mail: hrbacek@spravazeleznic.cz Poznámka: Zaměstnání: 972111111 Fax:
Jméno: Josef GROMBÍŘ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 518 322 265
Adresa práce: SÚS Veselí nad Moravou, Kozojídská ul. Funkce na pracovišti: Vedoucí střediska Mobil-veřejný:
E-mail: josef.grombir@susjmk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jaroslava ŠVARCOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 518 398 620
Adresa práce: Sovadinova 12, 690 85 Břeclav - ÚP Břeclav a Hodonín Funkce na pracovišti: Vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální Mobil-veřejný: 702 291 559
E-mail: jaroslava.svarcova@khsbrno.cz Poznámka: Fax: 518398612
Jméno: Petr VLACHYŇSKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Jm.plynárenská a.s., Veselí nad Moravou Funkce na pracovišti: Mistr okrsku Mobil-veřejný: poh.tel.1239
E-mail: petr.vlachynsky@innogy.com Poznámka: Fax:

Povodňová komise Jihomoravského kraje

Stanoviště: Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
Telefon: 541651111
E-mail: posta@jmk.cz
Poznámka: http://dpp.kr-jihomoravsky.cz/pub_CZ064/index.html?a_titulni_list.htm
Jméno: Mgr. Jan GROLICH Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 541 651 501
Adresa práce: KÚ JMK, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno Funkce na pracovišti: hejtman Jihomoravského kraje Mobil-veřejný:
E-mail: grolich.jan@kr-jihomoravsky.cz, hejtman@jmk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: JUDr. Roman HEINZ, Ph.D. Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 541 651 201
Adresa práce: KÚ JMK, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno Funkce na pracovišti: ředitel KÚ JMK Mobil-veřejný:
E-mail: heinz.roman@kr-jihomoravsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Dr., Ing. Antonín TŮMA Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 541 637 222
Adresa práce: Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: ředitel pro správu povodí Mobil-veřejný:
E-mail: tuma@pmo.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Mojmír PEHAL Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 541 651 571
Adresa práce: KÚ JMK, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno Funkce na pracovišti: vedoucí odboru ŽP Mobil-veřejný:
E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Michal CIBULKA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 541 652 690
Adresa práce: KrÚ JMK, Žerotínovo náměstí 3, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: oddělení vodního a lesnáho hospodářství KrÚ JMK Mobil-veřejný:
E-mail: cibulka.michal@jmk.cz Poznámka: Fax: 541651579
Jméno: Ing. Miroslav STANĚK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 545 113 035
Adresa práce: KHS JMK, Jeřábkova 1847/4, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: ředitel odboru hygieny obecné a komunální Mobil-veřejný:
E-mail: miroslav.stanek@khsbrno.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Lukáš DUBEC Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 651 461
Adresa práce: JMK, Žerotínovo náměstí 3, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Mobil-veřejný:
E-mail: dubec.luukas@jmk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jana POKLUDOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 545 545 201
Adresa práce: ČIŽP, Lieberzeitova ul. 748/14, 614 00 Brno Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení ochrany vod Mobil-veřejný:
E-mail: jana.pokludova@cizp.cz Poznámka: alternativní tel.: 545 545 201 Fax: 541213948
Jméno: Ing., plk. Jiří PELIKÁN Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 630 110
Adresa práce: HZS JMK, Zubatého 685/1, 614 00 Brno Funkce na pracovišti: ředitel - HZS JMK Mobil-veřejný:
E-mail: jiri.pelikan@hzscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Petr JANÁL, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 421 020
Adresa práce: Český hydrometeorologický ústav, Kroftova 43, 616 67 Brno Funkce na pracovišti: ředitel pobočky ČHMÚ Brno Mobil-veřejný:
E-mail: petr.janal@chmi.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Eva MOUČKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 652 693
Adresa práce: KÚ JMK, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: ved. odd. vodního a lesního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: mouckova.eva@kr-jihomoravsky.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Michal BOUŠEK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 652 215
Adresa práce: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: referent vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: bousek.michal@jmk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Ing. gšt. Alois MATÝZKA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 972 444 000
Adresa práce: AČR Krajské vojenské velitelství Brno Funkce na pracovišti: ředitel KVV Mobil-veřejný:
E-mail: kvv.brno@army.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Aneta MACKO VALOUŠKOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 658 729
Adresa práce: KrÚ JMK, Žerotínovo náměstí 3, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení krizového řízení a obrany OKH JMK Mobil-veřejný:
E-mail: macko.aneta@jmk.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Marek VISKOT Funkce v komisi: člen Telefon práce: 541 211 737
Adresa práce: Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno Funkce na pracovišti: vedoucí útvaru vodohospodářského dispečinku PMO Mobil-veřejný: 541 637 252
E-mail: viskot@pmo.cz Poznámka: Fax:
Jméno: brig.gen., Ing. Leoš TRŽIL, MBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 621 111
Adresa práce: PČR JMK, Kounicova 687/24, 611 32 Brno Funkce na pracovišti: Ředitel krajského ředitelství JMK Mobil-veřejný:
E-mail: krpb.podatelna@pcr.cz Poznámka: Fax:

Ústřední povodňová komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10000 Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Petr HLADÍK Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: MŽP, Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10 Funkce na pracovišti: ministr životního prostředí Mobil-veřejný:
E-mail: kancelarm@mzp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Bc. Vít RAKUŠAN Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 974 833 151
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Mobil-veřejný:
E-mail: ministr@mvcr.cz,sekretariát:jirina.holubova@mvcr.cz,jana.svobodova@mvcr.cz,barbora.illkova@mvcr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: Ing. Jan SCHNEIDER Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 864 488
Adresa práce: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: ředitel odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení Mobil-veřejný:
E-mail: jan.schneider@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: MUDr. Pavla SVRČINOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen Telefon práce: 224 971 111
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví - Palackého náměstí 375/4 128 01 Praha 2 Funkce na pracovišti: hlavní hygienička ČR a náměstkyně ministra zdravotnictví pro řízení sekce ochrany a podpory veřejného zdraví MZd Mobil-veřejný:
E-mail: nh@mzcr.cz Poznámka: adresa trvalého bydliště: Zahradní 361, Šenov Fax:
Jméno: Ing. Petr VANČURA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 225 700
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: státní tajemník Mobil-veřejný:
E-mail: vancurap@army.cz Poznámka: petrigallovad@army.cz Fax: 973212026
Jméno: Mgr. Marek VÝBORNÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 333
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: ministr Mobil-veřejný:
E-mail: marek.vyborny@mze.cz,vybornym@psp.cz;mv@marekvyborny.cz Poznámka: Fax: 222315725
Jméno: genpor., Ing. Vladimír VLČEK, Ph.D., MBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 950 819 230
Adresa práce: Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 17034 Praha 7 Funkce na pracovišti: generální ředitel HZS ČR Mobil-veřejný:
E-mail: vladimir.vlcek@hzscr.cz,sekretariatgr.grh@hzscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. brig., gen., , M.S. Miroslav FEIX Funkce v komisi: člen Telefon práce: 973 217 502
Adresa práce: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: ředitele sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: feixm@army.cz Poznámka: fax stálá směna COC VeOper Fax: 973212076
Jméno: Ing. Aleš KENDÍK Funkce v komisi: člen Telefon práce: 221 812 240
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000 Funkce na pracovišti: vrchní ředitel pro řízení sekce vodního hospodářství Mobil-veřejný:
E-mail: ales.kendik@mze.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Ing. Eva KEJLOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 257 043 126
Adresa práce: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Funkce na pracovišti: státní tajemnice Mobil-veřejný:
E-mail: Eva.Kejlova@mfcr.cz Poznámka: Fax:

Pracovní štáb Ústřední povodňové komise

Stanoviště: Vršovická 1442/65, 10010 Hlavní město Praha
Telefon: 267121111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Jméno: Mgr. Lukáš ZÁRUBA Funkce v komisi: vedoucí pracovního štábu Telefon práce: 267 122 834
Adresa práce: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65,100 10 Praha 10 Funkce na pracovišti: ředitel odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 725 755 723
E-mail: lukas.zaruba@mzp.cz Poznámka: adresa pražská: Žitomírská 39, Praha 10 Fax:
Jméno: plk., Ing. Martin LEGNER Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 950 819 710
Adresa práce: MV - GŘ HZS, Kloknerova 26, 148 01 Praha 4 Funkce na pracovišti: ředitel odboru IZS a jednotek PO Mobil-veřejný:
E-mail: martin.legner@hzscr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr., Ing. Jana TEJKALOVÁ Funkce v komisi: zástupce vedoucího pracovního štábu Telefon práce: 267 122 056
Adresa práce: Vršovická 1442/6, Praha 10 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce, plánování a ochrany před povodněmi a zástupkyně ředitele odboru ochrany vod Mobil-veřejný: 267 122 056
E-mail: jana.tejkalova@mzp.cz Poznámka: Fax:
Jméno: plk., Ing. Tomáš OBR Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 973 212 064
Adresa práce: Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Funkce na pracovišti: vedoucí oddělení operačního plánování sekce plánování schopností MO Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: fax stálá směna SOC VeOper Fax: 973212076
Jméno: RNDr. Jan DAŇHELKA, Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 244 032 300
Adresa práce: ČHMÚ, Praha Funkce na pracovišti: ředitel pro hydrologii Mobil-veřejný:
E-mail: jan.danhelka@chmi.cz Poznámka: Fax: 244032342
Jméno: Ing. Daniel POKORNÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 812 567
Adresa práce: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha Funkce na pracovišti: ředitel odboru státní správy ve VH a správy povodí Mobil-veřejný:
E-mail: daniel.pokorny@mze.cz Poznámka: Záložní kontakt tel. 221 812 486 - sekretariát odboru státní správy ve VH a správy povodí Fax: 221812964
Jméno: RNDr. Pavla KAČABOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 234 154 026
Adresa práce: MMR, Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení, odd. rozvoje venkova Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.kacabova@mmr.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Mgr. Pavla WILDOVÁ, Ph.D. Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 224 972 979
Adresa práce: Ministerstvo zdravotnictví Funkce na pracovišti: odbor ochrany veřejného zdraví Mobil-veřejný:
E-mail: pavla.wildova@mzcr.cz Poznámka: Záložní kontakt: +420 724 910 766, Ing. Marek MICHNA - odd. hygieny obecné a komunální Fax:
Jméno: Ing. Petr SMRŽ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 221 408 326
Adresa práce: Vodní díla - TBD, a.s., Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1 Funkce na pracovišti: ředitel Mobil-veřejný: 777 769 338
E-mail: smrz@vdtbd.cz Poznámka: sekretariát: 221 408 334 Fax:
Jméno: plk., Ing. Roman BÍLÝ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 950 819 720
Adresa práce: MV - GŘ HZS ČR Funkce na pracovišti: ředitel odboru operačního řízení Mobil-veřejný:
E-mail: roman.bily@hzscr.cz Poznámka: tel. - pracoviště také 950 819 820 Fax: 224232321
Jméno: plk., Ing. , MSc. Miloš ZAJÍC, MBA Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 974 834 621
Adresa práce: Policejní prezidium ČR Funkce na pracovišti: ved. oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: milos.zajic@pcr.cz Poznámka: skrpp@mvcr.cz interní adresa MV Fax: 974834730
Jméno: Ing. Věra DĚDKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 257 042 478
Adresa práce: Ministerstvo financí Funkce na pracovišti: VO financování územních rozpočtů Mobil-veřejný:
E-mail: vera.dedkova@mfcr.cz Poznámka: Fax: 257043212
Jméno: Mgr. Věra JANULÍKOVÁ Funkce v komisi: člen pracovního štábu Telefon práce: 225 131 082
Adresa práce: Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 Funkce na pracovišti: Odbor bezpečnostní – Oddělení krizového řízení Mobil-veřejný:
E-mail: vera.janulikova@mdcr.cz Poznámka: Fax: 225131118

Hroznová Lhota

Stanoviště: Hroznová Lhota /170, 69663 Hroznová Lhota
Telefon: 518327120
E-mail: obec@hroznovalhota.cz
Jméno: Ing. Jitka Vašicová Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 518327120
Adresa práce: Hroznová Lhota 170, 696 63 Hroznová Lhota Funkce na pracovišti: Starostka obce Hroznová Lhota Mobil-veřejný:
E-mail: starosta@hroznovalhota.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří Kučera Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: místostarosta Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Aleš Šupa Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: velitel JSDH Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Monika Náhlíková Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce: 518327120
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: nahlikova@hroznovalhota.cz Poznámka: Fax:

Javorník

Stanoviště: 207/, 696 74 Javorník
Telefon: 518329208
E-mail: urad@javornik-ho.cz
Jméno: Ing. Dalibor PROCHÁZKA Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 518 329 208
Adresa práce: Javorník 207, 696 74 Javorník Funkce na pracovišti: starosta obce Mobil-veřejný: 734 383 333
E-mail: starosta@javornik-ho.cz Poznámka: Fax:

Lipov

Stanoviště: Lipov 182/, 69672 Lipov
Telefon: 518338134
E-mail: podatelna@obeclipov.cz
Jméno: JUDr. Ladislav Čerešňák Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 518338201
Adresa práce: Lipov 182, 696 72 Lipov Funkce na pracovišti: starosta obce Lipov Mobil-veřejný: 606763702
E-mail: starosta@obeclipov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Jan Miškeřík Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 518338201
Adresa práce: Lipov 182, 696 72 Lipov Funkce na pracovišti: místostarosta obce Lipov Mobil-veřejný: 777671031
E-mail: mistostarosta@obeclipov.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Jiří Zubatý Funkce v komisi: člen Telefon práce: 518338201
Adresa práce: Lipov 182, 696 72 Lipov Funkce na pracovišti: člen rady obce Lipov Mobil-veřejný:
E-mail: jiri@ck-zubaty.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Ing. Bohumil Jagoš Funkce v komisi: člen Telefon práce: 518338201
Adresa práce: Lipov 182, 696 72 Lipov Funkce na pracovišti: člen rady obce Lipov Mobil-veřejný:
E-mail: bohumil.jagos@gmail.com Poznámka: Fax:
Jméno: Martin Jegla Funkce v komisi: člen Telefon práce: 518338201
Adresa práce: Lipov 182, 696 72 Lipov Funkce na pracovišti: člen rady obce Lipov Mobil-veřejný:
E-mail: m.jegla@tiscali.cz Poznámka: Fax:

Louka

Stanoviště: Louka /19, 69676 Louka
Telefon: 518338133
E-mail: starosta@obeclouka.cz
Jméno: Ing. Libor KOLACIA Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 518 338 267
Adresa práce: Louka 19, 696 76 Louka Funkce na pracovišti: Starosta obce Louka Mobil-veřejný: 724 171 366
E-mail: starosta@obeclouka.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Anna VAŠICOVÁ Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 733 248 229
Adresa práce: Louka 19, 696 76 Louka Funkce na pracovišti: Místostarostka obce Louka Mobil-veřejný:
E-mail: starosta@obeclouka.cz Poznámka: Fax:
Jméno: Anna PINDOROVÁ Funkce v komisi: tajemník Telefon práce: 530 332 522
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 724 175 433
E-mail: anna.pindorova@tiscali.cz Poznámka: účetní, tajemnice KŠ, zapisovatelka Fax:
Jméno: MUDr. František DVORSKÝ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: lékař Mobil-veřejný: 731 563 858
E-mail: Poznámka: lékař, poskytnutí odborné lékařské péče při nouzovém přežití Fax:
Jméno: Pavel KUČERA Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 605 539 523
E-mail: Poznámka: Střechy Kučera- majitel firmy, poskytnutí techniky, nákladní auto, JCB a další techniky v případě potřeby Fax:
Jméno: Petr PRÁŠEK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: hasič Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: člen SDH Louka, zabezpečuje monitoring situace Fax:
Jméno: František SEČKÁŘ Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: vedoucí provozu PPa výstavby AGROLIP v Louce, zabezpečuje další síly/prostředky, techniku (traktor, manipulátor) Fax:
Jméno: Mgr. Eliška LACHNITOVÁ Funkce v komisi: člen Telefon práce: 518 338 153
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 603 443 901
E-mail: Zs.louka@seznam.cz Poznámka: ředitelka ZŠ+MŠ Louka, zabezpečuje nouzové přežití Fax:
Jméno: npor. Miroslav ŠIMEK, MBA Funkce v komisi: člen Telefon práce: 974 811 111
Adresa práce: Masarykova 115, 698 01 Veselí nad Moravou Funkce na pracovišti: vedoucí obvodního oddělení Mobil-veřejný:
E-mail: ho.oop.veseli.podatelna@pcr.cz Poznámka: velitel obecní policie - zabezpečuje evakuaci Fax:
Jméno: Vlastimil HORÁK Funkce v komisi: člen, velitel jednotky SDH Telefon práce:
Adresa práce: velitel SDH Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný:
E-mail: Poznámka: velitel SDH - zabezpečuje informování členů Fax:

Nová Lhota

Stanoviště: 355/, 696 74 Nová Lhota
Telefon: 518383022
E-mail: ou.novalhota@seznam.cz
Jméno: Mgr. Antonín OKÉNKA Funkce v komisi: Telefon práce: 518 383 022
Adresa práce: Nová Lhota 355, 696 74 Nová Lhota Funkce na pracovišti: Starosta obce Nová Lhota Mobil-veřejný: 724 168 208
E-mail: starosta.novalhota@seznam.cz Poznámka: Fax:

Suchov

Stanoviště: 63/, 69671 Suchov
Telefon: 518383305
E-mail: ou-suchov@post.cz
Jméno: Petr HORŇÁK Funkce v komisi: předseda Telefon práce: 518 383 305
Adresa práce: Suchov 63, 696 71 Blatnice pod Sv. Antonínkem Funkce na pracovišti: Starosta obce Suchov Mobil-veřejný: 725 111 222
E-mail: ou-suchov@post.cz,starsuch@seznam.cz Poznámka: Fax: 518383305
Jméno: David BALADA Funkce v komisi: místopředseda Telefon práce: 518 383 124
Adresa práce: Suchov 63, 696 71 Blatnice pod Sv. Antonínkem Funkce na pracovišti: Místostarosta obce Suchov Mobil-veřejný: 728 472 497
E-mail: ou-suchov@post.cz,davidbalada@seznam.cz Poznámka: Fax: 518383305
Jméno: Karel HORÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 721 871 169
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Josef SUP Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 606 737 900
E-mail: Poznámka: Fax:
Jméno: Michal ŠTIPČÁK Funkce v komisi: člen Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 721 438 048
E-mail: stipca.m@seznam.cz Poznámka: zastupitel Fax:
Jméno: Jarmila MIKESKOVÁ Funkce v komisi: zapisovatel(ka) Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: Mobil-veřejný: 724 119 521
E-mail: Poznámka: Fax:

Tasov

Stanoviště: Tasov 89 /89, 69663 Tasov
Telefon: 518327336
E-mail: obec.tasov@seznam.cz
Jméno: Ing. Vlastimil Falešník Funkce v komisi: předseda Telefon práce:
Adresa práce: Funkce na pracovišti: starosta obce Tasov Mobil-veřejný: 725111226
E-mail: obec.tasov@seznam.cz Poznámka: Fax: