Povodňový plán obce VatínPOVODŇOVÝ PLÁN obce Vatín

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-9392/2021/5419; ze dne 18. 03. 2021
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR943/039911/2021; ze dne 23. 03. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor životního prostředí
Č. j.: ŽP/783/21/MB/1; ze dne 04. 05. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 20. 05. 2021
offline verze 20. 05. 2021
digitalizovaná verze 20. 05. 2021
databáze POVIS 20. 05. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i