Povodňový plán obce VatínDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná)
Funkce Telefon Telefon (neveřejný)
Karel Sobotka starosta 725 137 800
Ing. Vladimír Řetický místostarosta 724 422 349
Zuzana Chromá účetní obce 566 623 554
Eva Straková místostarostka 731 523 979  

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná)
Funkce Telefon Mobil (neveřejný)
Ing. Miroslav Straka starosta SDH 728 501 029
Petr Padalík velitel SDH 606 116 882
Gabriela Bencová člen SDH - jednatel  
Ing. Jan Straka člen SDH  

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon
Tatra 805, DZ - Ford, kalové čerpadlo 2 ks, Požární stříkačka  PS 12, motorová pila, elektrocentrála 220/ 380 V Obec Vatín Vatín 82 606 116 882, Petr Padalík 
Bagr 2 x, Tatra 3 x Jaroslav Benc    

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Vatín

Místo Místnost Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita
Obecní úřad Vatín Zasedací místnost Vatín 82 Karel Sobotka, starosta 725 137 800 10
Obecní dům Víceúčelová místnost Vatín 38 Karel Sobotka, starosta 725 137 800 60
Mateřská škola Vatín   Vatín 81 Lenka Petrová 774 808 982 35

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
AQUA Vatín, příspěvková organizace Vatín 82 Zdeněk Straka 737 674 471

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
COOP Vatín Vatín 80 Jan Novák 566 630 054