Povodňový plán obce VatínSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Vatín a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Ing. Marie Kutílková - ředitelka závodu
Tel.: 541 637 602
E-mail: sekretariatzd@pmo.cz

Přímý výkon správy toku: 
Provoz Náměšť nad Oslavou, Třebíčská 188, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Pavel Rous - vedoucí provozu
Tel.: 568 620 417, 602 756 274
E-mail: provoznamest@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky na území obce Vatín. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Oslava 10100020 4-16-02-0010-0-00
Honzovský p.
10194867 4-16-02-0020-0-00
bezejmenný tok
10189524 4-16-02-0020-0-00
Vatínský p.
10194376 4-16-02-0010-0-00
bezejmenný tok 10201990 4-16-02-0010-0-00
bezejmenný tok 10206623 4-16-02-0010-0-00
bezejmenný tok 10203353 4-16-02-0010-0-00
bezejmenný tok 10190982 4-16-02-0020-0-00

   

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku: 
Oblastní ředitelství Vysočina, Lidická kolonie 39, 586 01 Jihlava
Ing. František Holenka - ředitel
Tel.: 
956 943 111
E-mail: or943@lesycr.cz

Příslušný správce VT na území obce:

Ing. Luboš Hron - rajon 307
Tel.: 606 420 537
E-mail: lubos.hron@lesycr.cz

Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Níže uvedený vodní tok nemá zásadní vliv na odtokové poměry na území obce, není tedy nutné vyjádření správce vodních toků Lesy ČR, s. p.

Název vodního toku IDVT ČHP
bezejmenný tok 10206815 4-16-02-0020-0-00

 

  • Vodní toky bez určeného správce

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
bezejmenný tok 10204761 4-16-02-0010-0-00
bezejmenný tok 10200084 4-16-02-0010-0-00
bezejmenný tok 10199726   4-16-02-0020-0-00