Povodňový plán obce VatínPříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Vatín 82, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 623 554
E-mail: obec.vatin@vatin.cz
Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.:
 566 688 111

E-mail: meu@zdarns.cz

Odbor životního prostředí
Ing. Jaroslav Doubek - vedoucí odboru

Tel.:
 566 688 340, 736 510 479
E-mail: jaroslav.doubek@zdarns.cz

Vodní hospodářství
Ing. Magdaléna Kynclová - referent

Tel.:
 566 688 341
E-mail: magdalena.kynclova@zdarns.cz


Vodní hospodářství
Věra Mišingerová - referent

Tel.:
 566 688 346 
E
-mail: vera.misingerova@zdarns.cz
Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
Tel.: 564 602 111, 564 602 100
Fax: 564 602 420
E-mail: posta@kr-vysocina.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Seifertova 1876/24, 587 33 Jihlava
Ing. Eva Horná - vedoucí odboru
Tel.: 564 602 512, 724 650 250
E-mail: horna.e@kr-vysocina.cz

Oddělení vodního hospodářství
Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
Mgr. Jaroslav Mikyna - vedoucí oddělení
Tel.: 564 602 267, 724 650 117
E-mail: mikyna.j@kr-vysocina.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra