Povodňový plán obce VatínSrážkoměry - Vatín

Nové Město na Moravě (ČHMÚ)

Srážkoměrná stanice se nachází v jihozápadní části města Nové Město na Moravě na zahradě domu č. p. 776 ulice Jamborova ve výšce 601 m n. m. Stanice je vybavena automatickým odesíláním dat a varovných SMS zpráv.
Srážkoměr je ve správě ČHMÚ Brno.

Nové Veselí

Srážkoměrná stanice se nachází v centru městyse Nové Veselí, na budově úřadu městyse č. p. 114. Stanice je vybavena automatickým odesíláním dat a varovných SMS zpráv. Srážkoměr je ve správě Povodí Moravy, s. p.

Ostrov nad Oslavou

Srážkoměrná stanice se nachází na střeše úřadu městyse Ostrov nad Oslavou, č. p. 246 ve výšce cca 515 m n. m. Stanice je vybavena automatickým odesíláním dat a varovných SMS zpráv. Srážkoměr je ve správě Povodí Moravy, s. p.

Vatín (ČHMÚ)

Srážkoměrná stanice se nachází jihovýchodně od intravilánu obce Vatín v areálu meteorologické stanice ve výšce 558 m n. m. Stanice je vybavena automatickým odesíláním dat a varovných SMS zpráv. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Brno.

VD Staviště (Povodí Vltavy)

Srážkoměrná stanice je umístěna na hrázi VD Staviště východně od města Žďár nad Sázavou. Stanice je vybavena automatickým odesíláním dat a varovných SMS zpráv.
Srážkoměr je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik.