Povodňový plán obce ÚsilnéPOVODŇOVÝ PLÁN obce Úsilné

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 13226/2015-122; ze dne 12. 03. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města České Budějovice - Odbor ochrany životního prostředí
Č. j.: OŽP 2713/2015-Sn; ze dne 08. 04. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 18. 12. 2020
offline verze 18. 12. 2020
digitalizovaná verze 18. 12. 2020
databáze POVIS 18. 12. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i