Povodňový plán obce ÚsilnéDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Ohrožující objekty
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Ohrožující objekty

Ohrožující objekty na území obce Úsilné

Objekt Nebezpečné látky
Adresa Mobil
ENVISAN - GEM a.s. Skládka Hůry 149, 373 71 Rudolfov (katastrální území obce Hůry) 387 423 027,
602 270 809
Dálnice D3, retenční nádrž Zásah do rázu krajiny, změna odtokových poměrů západně od intravilánu města 384 792 177

 

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná)
Ing. Pavel Kašpárek
Ing. Marie Havránková

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná)
František Lenc st.
Josef Jerhot  
Ladislav Princ
František Lenc ml.

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Kontaktní osoba
Adresa
Hasičská stříkačka, lopaty + nářadí Pavel Tříska Úsilné 42 - hasičárna
Pláště nepromokavé + holínky, pytle na písek Radim Lehečka Úsilné 42 - hasičárna
Traktor s vozem Přemysl Tájek Úsilné 96
Traktor s vozem Václav Jerhot Úsilné 83
Motorová pila Radek Doležal Úsilné 40

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Úsilné

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Ubytovací kapacita
Hasičárna - podkroví Místo ubytování Úsilné 42 Kateřina Lencová 40
Místo ubytování Úsilné 43 Lucie Pekárková 20
Penzion u Štoly Místo ubytování Úsilné 40 Zdena Doležalová 10

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Telefon
ČEVAK a. s. Severní 8/2264, České Budějovice Hlášení poruch 800 120 112