Povodňový plán obce ÚsilnéPříslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Úsilné 43, 370 10 České Budějovice 10
Tel.: 387 225 017, 602 479 795 (starosta)
E-mail: info@usilne.cz, starosta@usilne.cz
Nám. Přemysla Otakara II. č.1, 370 92 České Budějovice
Tel: 386 801 111
E-mail: posta@c-budejovice.cz

Odbor ochrany životního prostředí
Vedoucí odboru - Ing. Svatopluk Mika
Tel: 386 801 101
E-mail: MikaS@c-budejovice.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí Oddělení - Ing. Jaroslava Snížková
Tel: 386 801 110
E-mail: SnizkovaJ@c-budejovice.cz

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Tel.:
386 720 111

E-mail: posta@kraj-jihocesky.cz

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Vedoucí odboru - Ing. Zdeněk Klimeš
Tel: 386 720 744
E-mail: klimes@kraj-jihocesky.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí odboru - Ing. Hana Zahradníková
Tel: 386 720 728
E-mail: zahradnikovah@kraj-jihocesky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra