Povodňový plán obce ÚsilnéPříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Úsilné 43, 370 10 České Budějovice 10
Tel.: 387 225 017, 602 479 795
E-mail: info@usilne.cz
Nám. Přemysla Otakara II. č.1, 370 92 České Budějovice
Tel: 386 801 110 (tajemník PK)
E-mail: posta@c-budejovice.cz
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Tel.: 386 720 744 (tajemník PK) 
E-mail: podatelna@kraj-jihocesky.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 10 Praha
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.