Povodňový plán obce ÚsilnéCharakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací. Na území obce Úsilné je při povodni ohrožováno 9 budov, které trvale obývá zhruba 51 obyvatel. Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem obce. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat.
Ohrožené objekty na území obce - agregované.

Ohrožující objekty

Při povodních mohou být zdrojem ohrožení následující objekty.
  • Dálnice D3, retenční nádrž (dle studie, není nádrž kapacitní a potažmo může způsobit ohrožení intravilánu obce Úsilné)
  • ENVISAN-GEM a.s. (v minulosti došlo k úniku látek z jímky, které zahubily ryby ve vodní nádrži v Úsilném), katastrální území obce Hůry
Ohrožující objekty na území obce Úsilné
Kontaminovaná místa na území obce Úsilné
 

Ohrožené  a ohrožující objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Úsilné.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Úsilné u předsedy povodňové komise obce.