Povodňový plán města Týniště nad OrlicíSprávci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Týniště nad Orlicí a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09  Pardubice

Přímý výkon správy toku:
Provoz ŽamberkOrlická 1101, 564 01  Žamberk
Jiří Jindra - vedoucí provozního střediska
Tel.: 465 612 014, 602 108 493
E-mail: jindraj@pla.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik, spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Týniště nad Orlicí, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Divoká Orlice
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-01-093
ID toku: 10100019

 

Vodní tok Orlice
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-03-007
ID toku: 10100144

 

Vodní tok Alba
Číslo hydrologického pořadí:

1-02-03-051/4, 1-02-03-051/5, 1-02-03-053

ID toku: 10100405

 

Vodní tok *Albionek
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-03-001
ID toku: 10171268

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-03-007
ID toku: 10171353

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-03-007
ID toku: 10171355

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-03-007
ID toku: 10171328

 

Vodní tok rameno Štěpánovsko
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-03-007
ID toku: 10171324

 

Vodní tok Bezejmenný potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-03-007
ID toku: 10171344

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
Lesy České republiky, s. p., Oblastní ředitelství – východní Čechy
Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Správce toků:
Ing. Vlastimil Hartman
Tel.: 725 257 513
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 2,0 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území města Týniště nad Orlicí, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Šanovec
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-03-066/1
ID toku: 10185422

 

Vodní tok Houkvický potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-03-052
ID toku: 10185421

 

Vodní tok PP Orlice v km 20,50 č. 5
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-03-007
ID toku: 10171360

 

Vodní tok PP Alby od kóty 281,2 č. 1
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-03-51/4
ID toku: 10171816

 

Vodní tok PP od kóty 287 č. 1
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-03-066/1
ID toku: 10171942

 

Vodní tok PP č. 5 č. 6
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-03-007
ID toku: 10171372

 

Vodní tok Stříbrný potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-03-007
ID toku: 10171336

 

Vodní tok PP Orlice
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-03-007
ID toku: 10171360

 

Vodní tok Bezejmenný potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-03-007
ID toku: 10171312

 

  • Vodní toky bez určení správce

V této podkapitole jsou vypsány pouze významné vodní toky delší než 2,0 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Bezejmenný potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-03-007
ID toku: 10171346

 

Vodní tok HMZ 10171263
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-03-001
ID toku: 10171263

 

Vodní tok Bezejmenný potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-03-007
ID toku: 10171325

 

Vodní tok Bezejmenný potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-03-054
ID toku: 10171854