Povodňový plán města Týniště nad OrlicíDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
 • Hlásná a hlídková služba
 • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
 • Zabezpečení evakuace
 • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon Mobil (neveřejný)
Libor Koldinský 494 337 333
Ing. Jan Paštika 494 337 331

 V případě nepřítomnosti zajišťují hlásnou povodňovou službu níže uvedené osoby.

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon Mobil (neveřejný)
Josef Urbánek 494 337 340
Pracovníci podatelny MěÚ Týniště nad Orlicí -- 494 337 300 --

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Hlídkovou službu vykonávají pracovníci Městské policie Týniště nad Orlicí pod vedením Martina Štěpánka.

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Telefon Mobil (neveřejný)
Martin Štěpánek 494 377 082

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Subjekt Typ techniky Adresa Kontaktní
osoba
Telefon (neveřejný)
Služby města Týniště nad Orlicí
 •  Traktor + vlečka (2x)
 • Multikára (2x)
 • Nakladač Terex
 • Minibagr
Za Drahou 987,
517 21 Týniště nad Orlicí
Jitka
Gažiová
Aqua Servis, a.s. Rychnov nad Kněžnou (provozní středisko Týniště nad Orlicí)
 • Čerpací technika
U Dubu 955,
517 21 Týniště nad Orlicí
Martin Hejna
Kemp Písák
 •  Člun
U Dubu, 
517 21 Týniště nad Orlicí
Vladimír Šimon
Hasiči Týniště nad Orlicí
 • Ucpávky
 • Povodňové vaky, pytle
 • Motorový člun (pro 6 os.)
 • Raft gumový (pro 6 os.)
 • Plnička pytlů na písek
 • Plovoucí čerpadlo - benzinové (2x)
 • El. čerpadla
 • Benzinová kalová čerpadla (2x)
 • Automobil DA 8 na podvozku Mercedes Sprinter
 • Vozidlo CAS 32 na podvozku Tatra 148
 • Vozidlo CAS 15 na podvozku Mercedes Atego
 • Přívěsný vozík za OA 3 x 1,75 m, zaplachtovaný
 • Vysavač na vodu (2x)
 • Mycí zařízení WAP
Lipská 244, 517 21
Týniště nad Orlicí
Ing. Lukáš Drozdík,
Filip Šimon


Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území města Týniště nad Orlicí

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)     Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Základní škola Ubytování / stravování Komenského 828, 517 21 Týniště nad Orlicí Mgr. Marian Janko 100 50
Kemp Písák Ubytování / stravování U Dubu, 517 21
Týniště nad Orlicí
Vladimír Šimon 20 20
Jídelna geriatrického centra Stravování Turkova 785, 517 21
Týniště nad Orlicí
Mgr. Marie Vacková - 40

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Telefon
AquaServis, a. s. Rychnov nad Kněžnou Štemberkova 1094, 516 01
Rychnov nad Kněžnou 
494 539 110 - poruchy